Stort sökintresse hos sparbankens Idéfond

Beloppet har höjts och Kinda-Ydre Sparbanks utvecklingsfond – Idéfonden – har väckt mycket stort intresse.

12 augusti 2019 07:31

44 ansökningar har skickats in till den lokala sparbanken, som ska fördela 1,8 miljoner kronor med syfte att göra mesta möjliga nytta för bygden.

– Väldigt roligt med den positiva respons vi får och att vi har möjlighet att genomföra detta. Det är unikt för en bank att kunna vara med och stötta på det här sättet, men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Kinda-Ydre Sparbank är kundernas bank, utan andra ägarintressen. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – lanserades 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i banken. De 1,5 miljoner kronor som fördelades då har under det gångna året bidragit till att en mängd projekt genomförts. I år har beloppet som avsatts till Idéfonden höjts till 1,8 miljoner kronor..

När ansökningstiden nu gått ut har 44 ansökningar kommit in. De flesta ansökningar ligger i intervallet 50 000 – 100 000 kronor. Ansökningarna omfattar totalt 6,4 miljoner kronor och är spridda över sparbankens verksamhetsområde Kinda, Ydre och södra Linköping.

– Det är glädjande att vi fått in ansökningar från hela området, vilket speglar den entusiasm och idérikedom som finns. De ambitiösa ansökningarna handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Det blir en både rolig och stimulerande uppgift att utvärdera ansökningarna och fördela fondpengarna.

Beslut om fördelningen tas i månadsskiftet augusti/september av Idéfondsrådet, med representanter för Kinda-Ydre Sparbanks huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen görs utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Holgersson Information AB