Söderbergs Personbilar köper ny verksamhet

Söderbergs Personbilar i Norrköping AB har slutit avtal om att
förvärva lackeringsverksamheten på Risängen (fd Måleri och Billack)
av Werksta Sweden AB som har 22 anläggningar i Sverige.

9 september 2019 15:10

"Vi är väldigt glada att affären gått i lås. Det ger oss möjlighet att själva förfoga över hela skadeprocessen samt att bredda verksamheten ytterligare", säger vd Jonas Månsson.

Övertagandet kommer att ske från och med den 1 oktober 2019. Beskedet
mottogs positivt och samtliga anställda kommer att erbjudas anställning och är
välkomna till Söderbergs. Eftersom Söderbergs växer, behöver fler medarbetare
anställas och rekrytering kommer att påbörjas inom kort.

För mer information:
Kontakta vd Jonas Månsson, 011-280117

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Jacobsson HR-chef, Söderbergs Personbilar AB