Skill jobbar med både kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Tjänsteutbudet består av rekrytering och bemanning, främst inom industri och IT. Nu startar Skill en egen utbildningsverksamhet kallad Skill Training för att bemöta kompetensbehoven inom industrin. Skill ägs av 18 industriföretag, 3 kommuner och region Östergötland.

- Våra ägare tar inte ut någon vinst utan ger oss istället i uppdrag att avsätta en stor del av vår budgeterade vinst i att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att starta utbildning är ett betydande strategiskt kliv för oss på Skill och bakgrunden är att bolagets ägare vill se konkret kompetensförsörjning för att mildra konsekvenserna av nuvarande kandidatbrist, säger Elin Hultman Affärsområdeschef Skill Training.

Utbildningsutbudet bygger på den efterfrågan som identifierats hos ägare och kunder. Att hitta och bygga vidare på "industri-skills" är målet och Skill riktar sig till befintligt anställda hos ägar- och kundföretag, men också till dig som vill testa om industrin kan vara något för dig.

Med nyrenoverade utbildningslokaler samt egna yrkeslärare finns goda förutsättningar för olika typer av utbildningar som industrin behöver. Skill Training erbjuder såväl Truckförarutbildning och utbildning i Säkra lyft, men även kompetensutveckling för befintligt anställda inom bland annat Montering och Lean.

-Vi har lång erfarenhet av att matcha talanger med rätt arbetsplats. Nu har vi även möjlighet att bygga upp ett eget talangnätverk genom vår utbildningsverksamhet, så att ännu fler talanger kan börja jobba inom industrin, säger Elin Hultman.

Genom att varva teori med praktik och att ha en hög lärartäthet blir utbildningen tidseffektiv för både individ och företag. Grunden i samtliga utbildningar är kvalitet och flexibilitet. Utbildningen kommer att genomföras i Skill Trainings lokaler, Gelbgjutaregatan 2 i Linköping.