Trafikverket är den svenska myndighet som har kommit längst när det gäller den digitala kontakten med medborgarna. Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad följer hack i häl men överlag har de svenska myndigheterna en lång väg kvar, det visar en ny rapport från managementkonsultbolaget BearingPoint.

För fjärde året i rad har BearingPoint undersökt hur mogna svenska storbolag är digitalt. I år har de också utvärderat den digitala mognaden hos Sveriges ledande myndigheter samt de tre största storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtliga har analyserats utifrån 138 kriterier i fem dimensioner: digital närvaro, digital upplevelse, e-CRM, mobil tillgänglighet och sociala medier. Syftet med den här studien är att undersöka hur väl några av Sveriges viktigaste offentliga institutioner är i sin interaktion med medborgarna.

Den myndighet som intar förstaplatsen i studien Digitala ledare inom offentlig sektor 2019 är Trafikverket som fått det genomsnittliga betyget 3.7 på en skala 0–5. På andra plats återfinns Arbetsförmedlingen (3.5) och på tredje Stockholms stad (3.3). Trafikverket placerar sig högst inom nästan alla dimensioner förutom e-CRM. Längst ned på listan finns Polismyndigheten (2.6) och Kronofogdemyndigheten (2.6). (se hela listan nedan)

– Trafikverket dominerar den här undersökningen och placerar sig i topp i hela fyra av fem kategorier. De har insett att en ökad digitalisering förenklar kontakten med medborgarna och effektiviserar spridningen av information, säger Patrik Hermansson, Senior Manager på BearingPoint.

Digitalisering klättrar allt högre upp på agendan i det offentliga Sverige och tidigare i år öppnade digitaliseringsmyndigheten, Digg. BearingPoints studie visar emellertid att den digitala mognaden bland de svenska myndigheterna varierar stort och att det finns utrymme för betydande förbättringar inom alla dimensioner.