70% av företag klarar inte en begäran om att få ut en kopia av sin personliga information inom en månad, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Det visar ny forskning från Talend (NASDAQ: TLND), global ledare inom molnbaserade lösningar för dataintegration.

Resultatet grundar sig på personliga förfrågningar till 103 företag med verksamhet i Europa inom bland annat detaljhandel, media, teknologi, offentlig sektor, finanstjänster och resor.

Företag utanför Europa är bättre på att uppfylla GDPR
Bara 35% av de europeiska företag som tillfrågades lämnade ut data. Det inkluderar företag med huvudkontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Sverige och Italien.
50% av företag med huvudkontor utanför Europa, svarade på förfrågan, vilket tyder på att icke-europeiska företag är något mer proaktiva när det gäller GDPR.

Detaljhandeln var sämst
En oroväckande stor andel, 76%, av detaljhandelsföretagen svarade inte på förfrågan, medan den bransch som var bäst, finansiella tjänster, ändå bara nådde upp till 50%. En djupare analys av resultatet indikerar att företag som startade sin verksamhet offline, och de som hindras av föråldrade IT-system, har svårare att leva upp till GDPR.

Markanta skillnader i svarstid mellan olika branscher
Den stora majoriteten av företag (65%) som lever upp till GDPR-kraven, tog mer än tio dagar på sig att svara och den genomsnittliga svarstiden var 21 dagar. Men för några var svarstiden betydligt snabbare. Bland de som svarade inom tidsramen, svarade 22% redan inom ett dygn, främst gäller det streaming-tjänster, mobila banktjänster och teknologiföretag, vilket tyder på att företag som erbjuder digitala tjänster är mer agila än andra, när det gäller att leva upp till GDPR-kraven.