Kinda-Ydre Sparbank i topp bland östgötabanker

19 augusti 2019 08:34
Vilken är den mest solida banken i Östergötland? Jo, Kinda-Ydre Sparbank. Den lokala och fristående sparbanken har fyra gånger högre soliditet än vad storbankerna har.

– Det innebär framför allt trygghet för våra kunder. Vi har ekonomiska förutsättningar att kunna ha en hög servicenivå och utveckla den lokala marknaden, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

Kinda-Ydre Sparbank har fått en ny anledning att hissa flaggan i topp. Detta efter att analysbolaget Westnova Management presenterat sin årliga mätning av soliditeten i svenska banker.
I Sverige finns 88 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet, baserad på data per den sista december 2018, visar en sammanlagd soliditet på 5,97 %. Soliditet är ett mått på bankernas egna kapital i förhållande till balansräkningen. Ju mer eget kapital, desto mer motståndskraftig är banken vid kreditförluster.
Landets fristående sparbanker är små, men finansiellt starka. Av landets 20 mest solida banker är 17 sparbanker. Sparbanken Lidköping, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är de tre mest solida bankerna i landet.

Kinda-Ydre Sparbank kommer på en hedrande 13:e plats i Sverige. Sett till banker med bankkontor i Östergötland har Kinda-Ydre Sparbank allra högst soliditet med 22,21 %. På andra plats i länet kommer Åtvidabergs Sparbank med en soliditet på 14,70 %.

– Vi är mycket stolta och glada över att vara i topp i Östergötland. Kinda-Ydre Sparbank gjorde 2018 ett mycket starkt resultat, vilket lägger grunden till en hög soliditet. Att vi är finansiellt starka innebär stabilitet och trygghet för kunderna och för hela bygden, säger Johan Widerström, och tillägger:

– Vår höga soliditet möjliggör samtidigt fortsatt tillväxt. Vi får nya privat- och företagskunder över hela vårt kärnverksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Holgersson Information AB