Jens S. Transmissioner stärker sin position i Norden

Jens S. Group som ingår i Axel Johnson International, har genom sitt dotterbolag Jens S. Transmissioner A/S förvärvat KALTECH Gearservice ApS, från och med 1 oktober 2019.

4 oktober 2019 14:40

Tack vare förvärvet av KALTECH stärker Jens S. Group sin position på den danska marknaden genom att addera kompletterande tekniska lösningar, inklusive reparations- och underhållstjänster med högt mervärde samt teknisk expertis till den nuvarande marknaden.
KALTECH Gearservice ApS grundades 1998 och är en dansk leverantör av reparations- och underhållstjänster med högt mervärde för växellådor, kopplingar, bromsar samt kardanaxlar som används i industriella miljöer. KALTECH erbjuder reparations-, tillstånds- och underhållstjänster på plats samt större maskinbearbetningar i egen regi för att tillgodose kunders specifika behov. KALTECH kommer på så sätt komplettera Jens S. omfattande produktutbud inom transmissionslösningar.
KALTECH Gearservice kommer fortsättningsvis att behålla sitt varumärke och blir ett dotterbolag till Jens S. Transmissioner A/S, som ingår i Jens S. Group med huvudsäte i Norrköping. KALTECHs nuvarande ägare och VD, Knud Lund, kommer att stanna kvar i företaget och fortsätta utveckla företaget tillsammans med Jens S.
"Förvärvet av KALTECH är strategiskt sett ett mycket bra komplement till hela Jens S. Group. KALTECH har en mycket kvalificerad arbetskraft samt omfattande reparations- och underhållstjänster med en maskinpark som kompletterar Jens S. nuvarande. Det passar också väl in i vår strävan att erbjuda tekniska helhetslösningar", säger Johan Benzler, VD, Jens S. Group.
Genom förvärvet kommer Jens S. Group omsätta 0,5 miljarder SEK och expanderar gruppen till 7 företag med totalt 145 anställda.

För mer information, var god kontakta:
Ola Sjölin, Managing Director Power Transmissions Solutions
+46 706 67 24 68 | ola.sjolin@axinter.com
Johan Benzler, Managing Director Jens S. Group
+46 11 19 80 79 | johan.benzler@axinter.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicoline Karlsson, Jens S. Transmissioner AB