Högt kundbetyg för Kinda-Ydre Sparbank

Kinda-Ydre Sparbank har mycket nöjda bankkunder på både privat- och företagssidan.

30 september 2019 07:37

Den lokala bankens kundbetyg är bättre än för alla storbanker och långt över genomsnittet för bankbranschen. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna.

– För privat- och företagsmarknad sammantaget har vi betydligt bättre betyg än alla våra konkurrenter. Att vi lyckas få så högt kundbetyg är våra fantastiska medarbetares förtjänst. Vi jobbar engagerat, långsiktigt och målmedvetet med kundfokus. Vi lyssnar på kunderna och ger den hjälp och service de vill ha, säger vd Johan Widerström.

– Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet. Det gäller självfallet hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun.

Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 76,4 på en skala från 0–100
• Bankbranschen i genomsnitt 67,3

Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 77,1
• Bankbranschen i genomsnitt 64,1

Mest påtagligt för Kinda-Ydre Sparbank är den kraftiga förbättringen i kundnöjdhet på privatsidan, en höjning med 2,5 procentenheter jämfört med föregående år. På företagssidan kan noteras att Kinda-Ydre Sparbank avancerat till tredje plats bland landets 59 sparbanker.

– Den genuina sparbanksidén är lika aktuell i dag som den någonsin varit. Vi står för närhet, enkelhet, kompetens och lokal kännedom. Eftersom vi är kundernas bank till 100 procent sporrar det oss extra att de gillar den inriktning vi har som bank. Vi är en sparbank med ett stort hjärta och ett stort samhällsengagemang och vi investerar vår vinst lokalt. Ett uppmärksammat exempel är satsningen på vår utvecklingsfond – Idéfonden, säger vd Johan Widerström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Holgersson Information AB