På scen stod Forefronts AI-expert Michael Forsberg som lyfte affärsnyttan med artificiell intelligens, och menade bland annat att "Data is the new oil".

Michael syftade då på potentialen i att ta tillvara på företagens tillgängliga data och låta en AI-lösning göra analysjobbet för att exempelvis ta fram beslutsunderlag. Det är dock viktigt att utgå från strategi och verksamhetens behov, för att därefter kunna hitta den rätta tekniska lösningen.

Med på eventet var Forefronts medarbetare och humanoida robot Pepper. Robotarna är fascinerande och det finns konkreta användningsområden inom självservice, medarbetarutveckling och marknadsföring.

Anna Drotz, som är regionchef för Forefront Consulting i Östergötland, ser framför sig att AI-lösningar är en teknik som de flesta bolag kommer använda sig av på ett eller annat sätt inom de närmaste två åren.

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 400 anställda på åtta orter i Sverige. Etableringen pågår för fullt i regionen och kontoret i Linköping har de redan vuxit ur. Forefront erbjuder tjänster som sträcker sig från strategi och verksamhet till design och tekniklösningar.

"-Det finns oändligt med möjligheter med AI, men det viktiga är att utgå från affärsnyttan för att tillgodogöra sig det bästa i det nya och komma ihåg att AI inte är lösningen på allt. Utgå alltid från vad som ska uppnås", avslutar Anna Drotz.