Det är med stor glädje vi kan berätta att Mangold Fondkommission AB blivit minoritetsägare i Mangold Partner i Linköping.

Vårt fokus på att erbjuda förvaltningslösningar med stabil avkastning till låg risk, samt försäkringslösningar till företag kommer att vara kvar.

Vi kan nu även bredda vårt utbud med finansiell företagsrådgivning med fokus mot mindre och medelstora, noterade såväl som privata bolag. Vi erbjuder ägare, styrelser och företagsledningar ett brett urval av kvalificerade finansiella tjänster i samband med bland annat börsintroduktioner, kapitalanskaffningar och företagsöverlåtelser.
Vi finns kvar i våra härliga lokaler på hospitalsgränd.
Väl mött Peter Lannesand & Markus Danielsson