Tjänsten Blixtvakt som tagits fram av IT-konsultbolaget Zenon AB i Linköping har fått en oväntat stor användarskara denna sommar. Tjänsten består av en webbtjänst samt mobila appar och visar och notifierar dig vid blixtnedslag i realtid.

"Vi har fått en extremt stor mängd användare och nedladdningar av appen denna sommar säger Johan Hedblad, utvecklare och vice VD på Zenon. Och med tanke på den brandrisk som vi haft under en längre tid så har vi även hört att tjänsten är ett viktigt arbetsredskap för bl.a. skogsägare och räddningstjänst.
I dagsläget har vi över 30.000 användare och iOS versionen av appen på App-Store ligger på plats 17 vilket överträffat våra förväntningar."
Det är alltid lite extra kul att jobba med lösningar som uppskattas så mycket och där vi kan kombinera rolig och modern teknik med samhällsnytta".

Blixtvakt är gratis och mer information finns på http://blixtvakt.se