Envima förstärker verksamheten med ny styrelseordförande

11 juni 2019 13:47
Efter 18 år av positiv tillväxt tar Envima nästa steg i sin utveckling genom att tillsätta Johanna Palmér
som extern styrelseordförande. Som avgående VD för Östsvenska Handelskammaren har Johanna stor erfarenhet av och kunskap om regionens näringsliv. Hon får uppdraget att tillsammans med ägare och
VD Anders Johansson driva styrelsearbetet.
– Världen genomgår just nu flera paradigmskiften samtidigt. Hållbarhetsfrågorna är på var mans
läppar och ändå ställer vi om våra samhällen för långsamt. Envima har tillsammans med sina kunder
satt miljö och hållbarhet högst på agendan sedan länge och jag ser mycket fram emot att vara med
och bygga verksamheten än starkare, säger Johanna Palmér.
Styrelsens uppgift blir att stötta ägaren att förverkliga visionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom hållbara affärer. Miljö- och hållbarhetsfrågorna är högaktuella och Envima avser att fortsätta
expandera omsättnings- och personalmässigt på sina nuvarande kontor i Linköping, Stockholm och
Kalmar men framöver även på andra orter.
– Vi kommer under hösten att rekrytera in ytterligare en extern styrelseledamot som kompletterar mina och Johannas kompetenser, avslutar Anders Johansson.
För mer information, kontakta:
Anders Johansson, VD
070 - 624 74 97
anders.johansson@envima.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Larsson, Envima AB