BRP Systems har utvecklat modul för maskininlärning

BRP Systems som utvecklar och säljer ett egenutvecklat affärssystem bland annat till träningsklubbar i Sverige, Norge, Finland, Island, Polen och Kroatien, släpper under våren en kraftfull modul som hjälper klubbarna att minska sitt tapp av kunder.

10 april 2019 09:02

"Genom att analysera en stor mängd data genom åren kan man med stor säkerhet peka ut vilka av medlemmarna som riskerar att sluta träna på anläggningen. "Att minska "Churn" dvs tappet av kunder och behålla medlemmarna över en längre period är en av branschens största utmaningar och avgörande fråga för klubbarna. Redan små förbättringar av retention ger stora effekter på resultatet och en eventuell vinst" säger Magnus Thorarensen Marknadschef på BRP Systems.

Maskininlärning går ut på att med matematiska och statistiska metoder, analysera stora mängder data och bygga upp en modell av verkligheten inom en domän. BRPs lösning analyserar hundratals datapunkter där styrkan ligger i en ständigt föränderlig modell som är unik för varje anläggning eller en kedja av anläggningar. Här spelar det även en roll vilken typ av anläggning det handlar om eftersom kunderna visar upp olika beteenden beroende om anläggningen är ett Premium Gym eller en mindre obemannad anläggning. Här hittar systemet modellen som passar bäst för varje målgrupp.

Systemet lär sig att känna igen medlemmar som riskerar att försvinna och kan förutsäga med stor sannolikhet vilka som är i den riskzonen de närmaste tre månaderna. "Detta kan användas av våra kunder exempelvis för att utnyttja sina resurser mer effektivt och utforma sina insatser för att behålla sina kunder med större precision" säger Johan Falkenjack , Chef för dataanalys på BRP.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Thorarensen BRP Systems AB