Åtvidabergs Takvåningar köper Taklyft

Åtvidabergs Takvåningar förvärvar samtliga aktier i Taklyft i Åtvidaberg, från Åtvidaberg Huskomponenter.

1 november 2019 09:48

Genom köpet samlas de två företagen under en långsiktig ägare. Produktionen samlas i den nyligen utbyggda och moderna takvåningsfabriken på Spårgatan i Åtvidaberg.

Affären stärker vår position och kunderbjudande ytterligare på den svenska marknaden, speciellt i storstadsregionerna, där Taklyft har en god utveckling, säger Jan Anders Magnusson som äger Åtvidabergs Takvåningar. Vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla metoden att bygga ut på höjden och menar att det underliggande marknadsbehovet av ombyggda och rymligare småhus är stort.

Efterfrågan på bostäder i Sverige är stor och förväntas fortsätt vara stark. Många villor är byggda under miljonprogramsåren och behöver renoveras och byggas till för att passa nya familjers krav och förväntningar. Takvåningar ser också allt större intresse för att bygga i trä som ses som ett förnybart, närproducerat och klimatsmart byggmaterial. Kombinerat med tekniken att bygga färdiga moduler inomhus för snabba montage ger stora utvecklingsmöjligheter för branschen. Genom köpet av Taklyft kommer vi skapa en större bredd i vårt erbjudande och bättre matcha olika kundsegment och i och med köpet av Taklyft samlas inköp, konstruktion, tillverkning och montageledning i en organisation. Det ger goda möjligheter att utveckla, samordna, skapa förutsättningar för tillväxt för båda företagen.
På så sätt skapar vi trygghet och förutsättningar för långsiktig tillväxt, vilket är bra både för kunder och medarbetare, summerar Jan Anders

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Henriksson Åtvidabergs Takvåningar