Altitude Access expanderar och erbjuder lösningar på så väl små som stora problem

20 februari 2020 16:52
År 2012 utförde Altitude Access Scandinavia sitt första stora projekt. En fastighet på Östermalm i Stockholm målades av tre-fyra reparbetare med varsin roller i handen. Sedan dess har vi expanderat och utvecklat våra metoder.

Idag utför Altitude Access allt ifrån mindre fasadmålning till saneringar i silos, fasadtvättar och betongreparationer. Allt med nya moderna metoder. I och med att företaget är mångsidigt har nya ramavtal upprättats med bland annat Botrygg och Agroetanol.

Personalen är en av företagets många styrkor. De anställda har en bred kompetensgrund och samtidigt är de lösningsorienterade och praktiskt lagda. Då företaget expanderar letar vi ständigt efter yrkesvant folk som är öppna för alla typer av uppdrag. De flesta projekten sker i Östergötland men företaget har även arbetat i Malmö och i söder och Söderhamn i norr.

Arbetet utförs på hög höjd i komplicerade miljöer med säkerhet i största fokus. Altitude Access är övertygade om att det bästa sättet att lära sig är genom övning och erfarenhet och det är därför vi erbjuder denna typ av utbildning. I våra lokaler i Tornby håller vi i utbildningar inom bland annat fallskydd, slutna utrymmen och räddningskurser. Utbildningarna kompletteras med teori om lagar och regler kring arbetet. Då vi arbetar i branschen vet vi också vilka svårigheter man kan utsättas för som arbetare och anpassar utbildningen efter detta.

Altitude Access VD, Olof Östlund, som arbetat i 14 år, som IRATA-certifierad reparbetare internationellt, på oljeplattformar och på land i Sverige, berättar att de stora svårigheterna just nu är att hitta personal. Branschen är stadigt växande och skriker efter kompetent personal som vill arbeta med ett annorlunda arbete. Uppdragen rör sig inom områden för industriservice, fastighetsunderhåll och bygg. I många fall kommer vi in som underentreprenör och hjälper företag med specifika uppgifter i krångliga miljöer. Med vår expertis och yrkesbakgrund löser vi i princip allt vi stöter på.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Narbrink, Altitude Access Scandinavia AB