Ny VD till ett av Linköpings tyngsta teknikföretag

Efter 15 framgångsrika år som VD på företaget som tidigare gått under namnen Innovativ Vision, WoodEye och nu heter Microtec lämnar VD Leif Erlandsson över till Stefan Nilsson.

Microtec som jobbar med industriell bildbehandling mot kunder inom trä- och sågverksindustrin över hela världen är ett av Linköpings tyngsta teknikbolag. Leif Erlandsson har utvecklat företaget mycket framgångsrikt och var även ansvarig för sammanslagningen med MiCROTEC-gruppen. "Jag är stolt och tacksam för det vi gemensamt uppnått under min tid i företaget och helt övertygad om att MiCROTEC kommer att fortsätta växa och utvecklas under Stefan Nilssons ledning. Som nuvarande Chief Sales Officer för MiCROTEC Linköping har Stefan en unik förståelse för våra kunders behov, företaget, och uppgifterna som väntar” konstaterar Leif Erlandsson.

"Jag ser fram emot den här möjligheten att ta över som CEO i företaget och vill speciellt betona det utmärkta samarbetet jag haft med Leif Erlandsson under vår långa gemensamma tid.” Vidare förklarar Stefan Nilsson att MiCROTEC är ett spännande och framgångsrikt företag som nu står i en riktigt bra position för ytterligare global tillväxt. ”Efter många år på företaget så blir det spännande att fortsätta i en ny roll som VD. Nu återstår att rekrytera en bra säljchef som tar över efter mig och den processen är redan igång” berättar Nilsson. 


Organisatoriska förändringar i MiCROTEC Group för att ytterligare stärka globalt marknadsledarskap och tillväxt
Andreas Nyander, COO för MiCROTEC Linköping, kommer i framtiden som Chief Operating Officer på global nivå att optimera koncernens verksamhet med projektverksamhet. Gruppen har också tillsatt en internationell CTO och CSO. Dessa strategiska beslut understryker företagets globala ambitioner och visar på företagets mål att genom koncerngemensamma synergier och nybildade globala team kunna erbjuda än mer innovativa scannerlösningar och branschledande kundservice.


MiCROTEC – VÄRLDSLEDANDE TRÄSCANNINGSLÖSNINGAR

MiCROTEC är den globala teknologi och marknadsledaren inom bildbehandling, optimering och scannersystem för träbearbetningsindustrin och har satt standarden på denna marknad sedan 1980. Genom konstant engagemang erbjuder MiCROTEC kunden ett värdehöjande och hållbart virkesutnyttjande. 

MiCROTEC Linköping är kompetenscentrum för vidareförädling inom koncernen.

Produkter: Innovativa scanner-system, mjukvarulösningar för träbearbetningsindustrin
Anställda: 450 
Omsättning: 105 miljoner €
R & D: 15% av omsättningen
Platser: Bressanone - Italien, Venedig - Italien, Linköping - Sverige, Rosenheim - Tyskland, Espoo - Finland, Corvallis - USA, Vancouver - Canada 
Ledning: Federico Giudiceandrea (Grundare & Ordförande), Frank Jöst (CEO)