Ny ordförande för NyföretagarCentrum Västra Östergötland

På NyföretagarCentrum Västra Östergötlands årsmöte i april valdes Mårten Franzén till ny ordförande och tar därmed över ordförandeklubban efter Åsa Fredell.

Mårten har lång erfarenhet av företagande och av att driva eget bolag varigenom han skaffat sig en god förståelse för, och kunskap om, företagandets förutsättningar och villkor. Genom de olika roller han haft har han också ett stort nätverk.
 

Mårtens första kontakt med NyföretagarCentrum Västra Östergötland kom i samband med att han blev tillfrågad om att bli mentor inom ramen för föreningens mentorprogram. Som mentor har han varit med och stöttat flertalet adepter med olika affärsidéer. 2021 utsågs han också till Årets mentor Starta Företag i Östergötland. Nu engagerar sig Mårten ytterligare i NyföretagarCentrum Västra
Östergötlands verksamhet genom sin nya roll som ordförande.
 

– Nyföretagarcentrum ligger mig varmt om hjärtat. Jag har uppfostrats i en familj med entreprenörsanda, där pappa tidigt lärde oss att ingenting är omöjligt. Jag tycker det är spännande med alla nya företagare, som alla har sin egen resa, Ur ett samhällsperspektiv anser jag att företagandet är ryggraden för Sverige och vår välfärd. Jag vill fortsätta verka i samma goda anda som Åsa och övriga i styrelsen har gjort och tackar för förtroendet. Jag ser fram emot att vara en del av NyföretagarCentrum Västra Östergötlands viktiga verksamhet och i att kunna bidra till ett livskraftigt företagande i våra fyra kommuner, säger Mårten.
 

Mårten Franzén har en bakgrund som företagare och drev Mixum AB tillsammans med sina bröder fram till 2013 då han lämnade företaget. Idag äger och driver han Linmax som säljer träkolsgrillar och grillkol framförallt till restauranger. Han är också engagerad i Motala Golfklubb.

– Både jag och övriga styrelsen ser fram emot ett spännande år med fortsatt utveckling av vårt NyföretagarCentrum under Mårtens ledning, säger Kristin Ericsson, verksamhetsledare i NyföretagarCentrum Västra Östergötland.