Högt kundbetyg för Kinda-Ydre Sparbank

Sparbankerna är 2022 års vinnare när kunderna själva sätter betyg! Kinda-Ydre Sparbank har mycket nöjda bankkunder på både privat- och företagssidan. Den lokala bankens kundbetyg är bättre än för alla storbanker och långt över genomsnittet för bankbranschen. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna.

Pressmeddelanden 20 september 2022 14:51
Det här är ett pressmeddelande. Texten är inskickad av företaget.

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla banker i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank.

– Jätteroligt att sparbankerna är vinnare i år. Dessutom extra glädjande att vi på Kinda-Ydre Sparbank är ännu bättre och har högre kundbetyg än sparbankerna i genomsnitt. Att vi lyckas få så högt kundbetyg är våra fantastiska medarbetares förtjänst. Toppbetyget från kunderna gör oss stolta och sporrar samtidigt till fortsatta ansträngningar och satsningar, säger Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank.

SKI-rapporten 2022 konstaterar att en ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet. Funktioner och innehåll i produkter och tjänster som bankerna tillhandahåller har stor påverkan på kundnöjdheten, vilket återspeglas i sparbankernas höga betyg. Den mänskliga relationen i det fysiska bankmötet är också fortsatt viktig.

En annan tendens som framgår av årets studie är att helkunden verkar vara på väg tillbaka. De kunder som samlar sina banktjänster hos en aktör, i stället för att sprida sitt engagemang på flera, är nöjdare än andra. Nischaktörernas attraktionskraft på bankmarknaden tycks därmed ha minskat.

– För oss lokalt har det betydelse att vi har klart bättre betyg än alla våra konkurrenter, både på privat- och företagsmarknad. Kunderna uppskattar vår närhet, enkelhet, kompetens och lokala kännedom. Särskilt lyfts samhällsengagemanget fram som positivt, att vi investerar vår vinst lokalt, säger Johan Widerström.

Det genuina och omfattande samhällsengagemanget uppskattas av Kinda-Ydre Sparbanks kunder.
De allra flesta (nio av tio) privat- och företagskunder upplever att sparbanken bidrar positivt till bygdens utveckling och tillväxt, enligt undersökningen.

– Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet. Kunderna och våra lokalsamhällen är kärnan i verksamheten. Vi är kundernas bank. Vi ska vara en för kunderna relevant och hållbar bank in i framtiden. Det är ledstjärnan för Kinda-Ydre Sparbank och de satsningar vi gör framöver.

Kundnöjdhet bland privatkunder:
• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 76,9 på en skala från 0 – 100
• Sparbankerna som grupp 75,1
• Bankbranschen i genomsnitt 67,9

Kundnöjdhet bland företagskunder:
• Kinda-Ydre Sparbank får betyget 77,7
• Sparbankerna som grupp 72,1
• Bankbranschen i genomsnitt 65,9


Ämnen du kan följa