Hemservicekoncernen Städarna klimatinvesterar i Östergötland

Sveriges näst största städbolag Städarna, med över 850 anställda, klimatinvesterar i mellangrödor på svenska gårdar. Mellangrödor binder koldioxid och arbetet bedrivs på sex gårdar i Östergötland.

Pressmeddelanden 13 september 2022 08:52
Det här är ett pressmeddelande. Texten är inskickad av företaget.

Som en del i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete investerar nu hemservicekoncernen Städarna i mellangrödor, en  slags koldioxidbindande gröda som minskar den utsläppta koldioxidhalten i luften och som därmed bidrar till ett minskat CO2-avtryck. Mellangrödorna odlas, precis som det låter, mellan lagret av skörd och sådd av andra grödor. Detta för att kultivera jorden och undvika att plöja den och därmed frigöra koldioxid. Arbetet är igång på flertalet gårdar i Östergötland och det utförs av entreprenadbolaget Kryger.

– Vi tar hjälp av naturen och binder våra koldioxidutsläpp genom att plantera mellangrödor. Detta gör vi lokalt på Vikbolandet i ett område som omfattar 133 hektar mark. Lösningen kan låta banal, men tillvägagångssättet har existerat i miljontals år och heter fotosyntesen. Mellangrödorna omvandlar, suger ner och lagrar kol i jorden och eftersom jorden aldrig plöjs så stannar kolet i marken, säger Lukaz Berg, vd för Städarna Sverige.

Syftet är att minska halterna av klimatgaser i atmosfären. Och även om beräkningarna är svåra att göra så är det tydligt att Städarnas satsning lagrar mer kol än vad företaget släpper ut. 

– Vi vill också inspirera andra och gå i bräschen för positivt klimatarbete genom lokal investering, istället för certifiering utomlands. På så vis kan vi genom studiebesök på markerna kontrollera och följa upp genom att mäta värden i jorden över tid. Vi tycker att det är vårt ansvar att vara transparenta, säger Lukaz Berg.

Städarna Sverige AB grundades 2009 i Norrköping och är idag Sveriges näst största hemservicebolag med ca 850 medarbetare. Städarna är verksamma i 25 orter i Mellansverige och har en målsättning om att bli rikstäckande. Verksamheten är en koncern med lokala dotterbolag som delägs tillsammans med en lokal vd från varje ort.

 

Beräkning av utsläpp och gårdar, samt dessas koordinater, finns angivna nedan. 

 

Hela företagets hållbarhetsrapporter, kallade Självklarhetsrapporter, finns att läsa här.

Beräkning av utsläpp

För att få hjälp med beräkningen av Städarnas utsläpp har man tagit hjälp av Linköpings Universitet som enligt GHG-protokollet har gjort en klimatberäkning för 2020. För företagets direkta klimatpåverkan står transporter och inköp av städmedel för de största posterna, med 25 respektive 6 procent. För den indirekta påverkan står arbetspendling för den största delen, med 51 procent av företagets miljöpåverkan. Totalt beräknades Städarnas totala utsläpp till 689 ton CO2-ekvivalenter. Vissa underlag har varit en utmaning att få fram, vilket gjort att vissa beräkningar fått göras med hjälp av olika medelvärden och emissionsfaktorer.

 

De gårdar som arbetar med att binda kol anges här för full transparens och möjlighet att besöka dessa. Namn och koordinater finns angivna.

 

Flemminge Gård, Vikbolandet

Koordinater: 58.61314, 16.46107

Låsta Säteri, Vikbolandet

Koordinater: 58.55136, 16.35532

Marby, Vikbolandet

Koordinater: 58.591633, 16.297155

Degerhof Gård, Söderköping

Koordinater: 58.41231, 16.64397

Stora Bottna, Söderköping

Koordinater: 58.40477, 16.66401

Mem Säteri, Söderköping

Koordinater: 58.48272, 16.40853


Ämnen du kan följa