Fler affärer på transaktionsmarknaden för onoterade bolag i Östergötland

Det råder en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden för onoterade bolag i Östergötland. En stark trend som bekräftas av Richard Skarin, mäklare på Företagsförmedlingen i östra Sverige, som även inkluderar Sörmland, Örebro och Jönköpings län. – Här i vår region märker vi inte av någon avmattning på marknaden. Vi har redan nu gjort fler affärer än under hela 2021 och överträffat förra årets rekord.

Under året har Företagsförmedlingen Öst noterat en hög aktivitet av transaktioner inom en rad olika branscher. Främst är det olika företag inom byggrelaterad verksamhet som el, VVS, håltagning, plåtslageri, mark och anläggning. Men även verkstadsföretag och tillverkande industriföretag med olika nischade produkter. 

– Priserna är stabila på ungefär samma nivåer som de legat på de senaste åren, där många av de bolag som vi förmedlar går väldigt bra. Att många ägarledda företag söker nya sammanhang för att konsolidera verksamheten är en trend som är väldigt tydlig just nu. Att som enskild företagare få möjlighet att bredda sig geografiskt och vara med och offerera större affärer, samtidigt som kostnaderna för inköp och administration minskar, blir än mer attraktivt om konkurrensen på marknaden hårdnar, säger Richard Skarin.

Trots en orolig omvärld syns alltså inga tecken på avmattning på transaktionsmarknaden för små- och medelstora företag. 

– Jag tror att en viktig förklaring är att många bolagsaffärer idag innehåller en möjlighet för säljaren att återinvestera i verksamheten och vara med på ytterligare en tillväxtresa. Förutom att frigöra en del kapital kan det även innebära en möjlighet för många företagare att fokusera på att göra det man brinner för. Att ansluta sig till en större företagsgrupp innebär ofta en nytändning och en möjlighet för en entreprenör att få hjälp med organisationsstruktur, administration och inköp för att kunna växa ytterligare, säger Richard Skarin.

Företagsförmedlingen är en rikstäckande företagsmäklare som inriktar sig på bolag med ett försäljningsvärde mellan 10 och 300 miljoner kronor. Thor Bergenholtz, verksamhetsansvarig på Företagsförmedlingen Sverige, menar att den starka trenden på marknaden för onoterade bolag märks över hela landet. Under 2021 ökade antalet företagsaffärer kraftigt. En nivå som ser ut att hålla i sig och till och med öka under 2022.

– Intresset för onoterade bolag har ökat markant de senaste åren där köparna idag ofta är investmentbolag med professionell personal och med väldigt tydliga fokusområden. Som mäklare underlättar vi för fina och välmående företag att få nya ägare vilket ger ny energi som får verksamheten att växa ytterligare. Att mäkla företag handlar inte bara om att hitta rätt köpare som betalar bra, det handlar också om att bidra till att utveckla svenskt näringsliv och skapa tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Thor Bergenholtz.


För mer information:
Richard Skarin, företagsmäklare Företagsförmedlingen Öst. Tel: 0768-82 05 55. E-post: richard.skarin@ffkf.se

Thor Bergenholtz, verksamhetsansvarig Företagsförmedlingen. Tel: 0703-64 14 10. E-post: thor.bergenholtz@ffkf.se

www.ffkf.se 

Företagsförmedlingen är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag med ett försäljningspris mellan 10 och 300 miljoner kronor. Tillsammans är vi ett 40-tal transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet som sedan starten har genomfört över 2000 affärer. Vi känner köparna och vet vem som frågar efter vad, både lokalt och nationellt.