Edeva vinner ramavtal med Trafikverket

Trafikverket har använt Actibump i sitt vägnät sedan 2018. De har nu gjort en ramavtalsupphandling för aktiva farthinder och Edeva AB har tagit hem avtalet.

Edeva är ett Linköpingsföretag som har funnits sedan 2009. Företaget levererar uppkopplade system och tjänster inom trafiksäkerhet, fordonsvägning, fordonsklassificering och miljömätningar. 

 

Det aktiva farthindret Actibump har funnits i bruk sedan 2010. Trafikverket genomförde sin första installation i Ystad, på E65, år 2018. Sedan dess har Trafikverket installerat Actibump på ytterligare fem platser. De goda resultaten och erfarenheterna från de befintliga installationerna har lett till beslutet att genom ramavtalet tillgängliggöra lösningen nationellt. Man har därmed ytterligare ett verktyg för att säkerställa framkomlighet och öka säkerheten för gående och cyklister.

 

Första avropet på ramavtalet är ett system till en fyrfilig väg i Sundsvall, på E14, för installation i sommar. Actibump installeras både på stora genomfartsleder, som E65 i Ystad, och på mindre regionala vägar genom mindre orter, som i Hammarstrand i Jämtland, Torslunda på Öland och Järnforsen i Småland.

 

  • Vi är väldigt glada att ramavtalet med Trafikverket är i hamn. Det är en efterlängtad milstolpe och kvitto på att Actibump ger önskad kundnytta och att vi som företag har förtroendet att leverera, säger David Eskilsson, VD på Edeva
  • Trafikverkets verksamhetsidé och vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt och det är precis det som Actibump åstadkommer.

 

Om Actibump

Det finns 100 Actibump installerade, främst i svenska kommuner, på flera platser i Trafikverkets vägnät, på Öresundsbron, i Australien, Norge, Danmark och på Island.

Huvudsyftet med Actibump är att ge ett jämnt trafikflöde i en säker hastighet och det åstadkoms genom ett nedåtgående aktivt farthinder som bara aktiveras av de som kör för fort. I utgångsläget, och för alla som kör i rätt hastighet, ligger Actibump plant med vägbanan. Actibump levererar också stora mängder data om trafiken till kunden genom mjukvaruplattformen EdevaLive. 

 

Om Edeva

Edeva startade 2009 och har sin bas i Linköping. Företaget arbetar med uppkopplade system och tjänster inom trafiksäkerhet, fordonsvägning, fordonsklassificering och miljömätningar.

www.edeva.se