Reformer hellre än raseri

15 augusti 2018 06:15

Så eldas det bilar och kastas det sten på polis och brandkår igen. Det senaste våldsutbrottet tycks ha varit mer samordnat än förr om åren. De närmsta dagarna lär utvisa om det är något större på gång ute i de kriminellt svårt belastade förorterna. Ledarna för de flesta riksdagspartier - säkerligen alla även om jag missat några i flödet - var hur som helst snabba med att fördöma händelserna. Vässade av valrörelsens tilltagande glöd använde partiledarna lite extra hårda ord som "Vidrigt", "Förbannad", "Ilsken" och "Fan" när de ombads att reagera i media. De där kommentarerna är ju egentligen tämligen överflödiga; ingen förväntar sig något annat än avståndstaganden. För att försöka sticka ut från mängden politiker och för att försöka slinka in i den breda folkmängden vill det då till att dra till med något invektiv som signalerar känslor av sällsynt jämlik folklig vrede.

Det finns dock andra sätt att sticka ut på. Det jag alltmer längtar och spanar efter är några politiker i något större parti som istället för att vältra sig i känsloutbrott över eländeshändelser försöker ägna sig åt strukturell politik.

Som när reportern sticker fram mikrofonen och frågar "hur reagerar du på bränderna i förorterna?" svarar något i stil med att:

"Vi arbetar oförtrutet på med att rusta upp de 100 sämsta grundskolorna och gymnasieskolorna som ofta är belägna just i problematiska områden. Vi lägger inga fingrar emellan; de skolor som inte klarar sitt uppdrag ska bort och ersättas med nya. Den återupprättade Beredskapspolisen av välutbildade värnpliktiga med kort polisutbildning sätts in för långsiktig patrullering på ett antal vitala platser. Omläggningen av invandringspolitiken fortgår enligt plan. I syfte att ge integrationsinsatserna en chans att verka begränsas invandringen till ett minimum under de närmaste tio åren. I ett samarbete med Försäkringskassan och Försäkringsbolagen förstärks polisens utredningskapacitet med 250 personer med uppdraget att utreda och lagföra varje gäng- och upploppsrelaterat brott enligt de nya och mycket stränga straffskalorna där utvisning är en normalpåföljd. Arbetet med "nya AMS" fortskrider; 5000 lågutbildade arbetslösa per år ska ges yrkesutbildning."

Kort sagt så kan väl politiker till nöds svära och vara upprörda. Men det är mycket bättre om de ägnar sig åt politik.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!