Enad trupp för kraftfull region

4 september 2018 11:00

Syskonstäderna Linköping och Norrköping har tillsammans 300 000 invånare, jämförbart i storlek med Malmö. Med Nyköping och Södertälje längs stråket East Sweden når vi en halv miljon. Samarbetet över kommungränser har gått framåt sett till historien, politiker vill gärna lyfta fram att samarbetet är starkt och livaktigt. Men det är bara försmaken av vad som behövs framåt! För att bli en slagkraftig region som konkurrerar med omvärlden behöver vi samla kraften och ena trupperna genom tätt samarbete, för att inte säga samgående, i de frågor som berör mer än en enskild kommun.

Områden som integration, arbetsmarknadsfrågor, utbildning, besöksnäring, etablering och infrastruktur har potential för samarbete på en helt annan nivå än idag. Om kommuner och näringsliv har fokus på att få talanger och kapital till regionen, snarare än till sin egen kommun, så kommer de positiva effekterna att spilla över i alla kommuner.

De mindre kommunerna i regionen visar vägen. I Trosa har man valt bort egen gymnasieskola då elevunderlaget är för litet för att motivera kostnaden. Istället bussas eleverna till kringliggande kommuner, som kan erbjuda konkurrenskraftiga utbildningar. Räddningstjänst, sotning och sophantering är verksamheter som Söderköpings och Valdemarsviks kommuner nu bedriver gemensamt. Vad säger att större kommuner inte kan och behöver tänka likadant?

Exempelvis pendlingsstråken från kommuner som Mjölby, Åtvidaberg och Motala till Linköping, visar att de mindre kommunerna förser den större med nära 9 000 personer dagligen i ökad arbetskraft, ett helt nödvändigt tillskott.

Sätt er vid samarbetsbordet och förhandla så att alla känner sig som vinnare när ni lämnar det. Och glöm sedan inte att tillsammans berätta om det för omvärlden!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Palmér VD Anna Lövheim Näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren