Det behövs en elak jäkel

2 april 2018 06:15

Östsvenska Handelskammaren har ungefär 700 företag som medlemmar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. I en undersökning som Handelskammaren genomfört nyligen säger 85 procent av företagarna att de är missnöjda med hur politikerna sköter integrationen av invandrare. Handelskammarens vd Johanna Palmér och den näringspolitiska chefen Anna Lövheim säger i en artikel i Folkbladet att "Företagen vill att de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna enas och talar så vanligt folk förstår hur man tänker. Därefter krävs resultat. Åtminstone om man vill vara största partier i nästa val."

Företagen vill ha ett "öppet och välkomnande Sverige med tydliga krav och som snabbt får invandrare att lära sig svenska och i jobb", säger Palmér och Lövheim.

Det är mycket bra att Handelskammaren säger ifrån. När S och M har fastnat i SD-nojans klister behövs det röster utifrån som påminner om verkligheterna utanför det partipolitiska.

Missförstå mig rätt. Men det behövs en "elak jäkel" som ger politikerna ett starkt "å andra sidan" att hänvisa till. Behovet av elakingar är särskilt stort nu då stora delar av det offentliga Sveriges journalister, politiker och ämbetsmän trängs på den snällistiska sidan. Inte ens någon "grinig" verkschef på Migrationsverket, Polisen, Socialstyrelsen eller Skolinspektionen går att uppbåda. Det har liksom gått troll i hela maskineriet.

Den folkfrämmande ytligheten är förfärande i mina ögon. Här tycks en mängd klokt och utbildat folk på allvar tro att en bild på en död pojke ska få kritiken mot integrations- och migrationspolitiken att minska och få SD att tappa stöd. Jag plockar fram min ungdoms marxistiska grundkurs där det med goda argument hävdas att det är människors materiella villkor - situationen på marken - som i mycket hög utsträckning formar våra tankar och idéer; inte tvärtom. Så hänger det ihop. Människor ser vad de ser. Det finns inga genvägar för vare sig S eller M. Det är bara att konkret ta itu med de svåra problemen som gäller.

Jag frågade Johanna Palmér varför företagarna i Handelskammaren är så oroliga för Sverigedemokraternas framgångar i opinionen? "Det som skrämmer är att Sverige kan bli ett slutet och stängt samhälle", svarade Palmér.

Jag håller med. Det som hotar välstånd och välfärd är det stängda och slutna. Därför behövs det en elak jäkel som Handelskammaren som säger ifrån.

WidarDirekt

Under de papperstidningsfria dagarna i påsk bjuder vi här på ledarplats på några av de mest lästa inläggen på Widar Anderssons blogg WidarDirekt. Påskdagens inlägg publicerades första gången 17 september 2015.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!