Hundraårig bönetradition i Vadstena

Societas Sanctæ Birgittæ, SSB, är en bönegemenskap inom Svenska kyrkan. Varje år samlas ungefär 200 medlemmar i Vadstena där de i, bland annat, Vadstena klosterkyrka anordnar gudstjänster och bönestunder.

21 juli 2019 19:39

Varje år samlas SSB:s medlemmar i Vadstena, med Vadstena klosterkyrka som centrum, för att under en vecka genomföra ett så kallat generalkapitel.

Veckan innehåller bland annat pilgrimsvandring mellan Ulfåsa och Vadstena, mässor, olika samlingar, gudstjänster och ekumenisk bön tillsammans med Birgittasystrarna. Allt detta sker i samband med Heliga Birgittas himmelska födelsedag, vilket är detsamma som dödsdag.

I någon mån eftersträvar SSB en ekumenik, det vill säga en likriktad trosinriktning bland de olika kristna samfunden.

– Vi ber om kyrkans enhet för att vi menar att det egentligen är fel att kristna är uppsplittrade i olika kyrkor. Eftersom vi egentligen har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, berättar Moder Superior Anna Greek. (Moder Superior är den högst uppsatta kvinnan i Societas Sanctæ Birgittæ).

Anna Greek berättar att huvudsaken med SSB inte är just den här veckan i Vadstena, som kan verka spektakulär på olika sätt, utan att det är bönegemenskapen. Hon berättar att medlemmarna ber för varandra året runt och att det är en trygghet att vet att man alltid har 200 personer som ber för en. Speciellt i tider som är jobbiga av olika anledningar.

I frågan om kvinnliga präster ska få tjänstgöra vid altaret under SSB:s gudstjänster riktas kritik i vissa fall mot SSB.

– I våra gudstjänster har vi bara manliga präster som tjänstgör vid altaret. Det beror på att många av våra medlemmar är väldigt tveksamma till om prästvigda kvinnor har ett giltigt ämbete, förklarar hon.

Anna Greek menar att SSB inte har någon ambition att gå ihop med katolska kyrkan, eller någon annan heller, men vill hävda Svenska kyrkans rätt ta del av ett bredare sätt att utöva religionen.

– Vi finns inom Svenska kyrkan och vill helst göra det, det står i vår regel att vi är en bönegemenskap i Svenska kyrkan, säger hon och förklarar vidare.

– Det som är viktigt för oss är snarare att det katolska - i betydelsen det allmänkyrkliga - har en plats även inom Svenska kyrkan. Vi har rätt till det breda kyrkliga arvet, och inte bara det trängre protestantiska synen på att vara kristen.

Karl-Erik Garlöv kommer från Olaus Petri församling i Örebro och är nu i Vadstena för att delta i Generalkapitel nummer 100.

– Ekumeniskt är det inriktat mycket mot den katolska kyrkan. Jag kommer just från en gudstjänst tillsammans med birgittinska systrar, säger han.

Karl-Erik Garlöv berättar att han varit med i SSB sedan 1978, men aktiv inom kyrkan längre än så.

– Jag är präst, det har jag varit i drygt 60 år, så jag har varit med rätt länge, säger han och ler.

Fakta om Societas Sanctæ Birgittæ

* SSB är en bönegemenskap inom Svenska kyrkan.

* De har ungefär 200 medlemmar som varje vecka ber för varandra.

* Varje år omkring den 23 juli samlas SSB i Vadstena för att fira Heliga Birgittas himmelska födelsedag, det vill säga dödsdag.

* Ekumenik är ett uttryck förknippat med SSB. Det betyder att de ber om kyrkans enighet för att de menar att det egentligen är fel att kristna är uppsplittrade i olika kyrkor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa