XMreality grundades 2007 av forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Företaget har utvecklat ett digitalt system för guidning/support på distans genom förstärkt verklighet, så kallad augmentedreality (AR).

– Det är glädande att se att XMreality drar till sig allt större intresse från professionella aktörer och att vi samtidigt har förstärkt förtroende från befintliga aktieägare. Jag vill välkomna Investment AB Spiltan som största ägare i bolaget. Med tillskottet i kassan kan vi ta tillvara det positiva momentum vi ser i verksamheten, säger vd:n Johan Castevall i en kommentar.

Affären innebär att bolaget tillförs cirka 21 miljoner kronor, före emissionskostnader. Investment AB Spiltan har i en separat blockaffär förvärvat samtliga Almi Invests Östra Mellansverige AB:s aktier till samma kurs som i nyemissionen och blir därmed XMrealitys största ägare med 231 946 aktier motsvarande 14 procent av kapitalet den 9 oktober.

Artikelbild

| Med XM realitys metod kan man lösa problem på avstånd, genom förstärkt verklighet.

– Vi har följt XMreality under en längre tid och ser stor potential i bolaget och vi är imponerade över hur de lyckas attrahera stora globala industribolag som kunder. Dessutom tycker vi att bolagets senaste tillskott i form av partners (Novacura, Semcon) är helt rätt och stärker bolagets möjlighet att kraftigt öka försäljningen.

Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och på nära håll följa bolagets framtida utveckling, säger Björn Persson, investment manager på AB Spiltan.

XMreality-styrelsens beslut om den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som hålls den 25 oktober.

ulrik.svedin@ostgotamedia.se