Ekonomi Klädkedjan Kappahls vinst sjönk ordentligt för fjärde kvartalet, juni–augusti, i bolagets brutna räkenskapsår. Rörelsevinsten landade på 66 miljoner kronor jämfört med 139 miljoner kronor samma period i fjol.

Färre besök i butik och hård konkurrens, har präglat verksamhetsåret, skriver vd Göran Bille i bokslutskommunikén.

Försäljningen sjönk marginellt, från 1 248 miljoner till 1 239 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår att aktieägarna får två kronor per aktie i utdelning.