Vimmerby stannar kvar i Itsam

Nästa vecka beslutar Itsam att flytta till Linköping. Vimmerby kommun kommer inte att överväga att lämna förbundet. Däremot ska fler krav på förändringar ske för kommunens it.

23 augusti 2019 20:53

– Det handlar om funktion och kostnader. Ett utträde är inte realistiskt, säger kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C).

Vimmerby är, tillsammans med framför allt Kinda, emot kommunalförbundets flytt från Kisa till Linköping. Kinda har utrett möjliga alternativ som kan ersätta medlemskapet i Itsam.

På onsdag nästa vecka kommer direktionen i kommunalförbundet att på nytt besluta att flytta verksamheten från Kisa till Linköping. Samma beslut tog i höstas, men överklagades.

– Jag kommer att rösta emot, men vi kan inte förhindra flytten. Vi kommer heller inte att aktualisera linjen om att gå ur förbundet. Istället jobbar vi för att en satellitavdelning till nya Linköpingskontoret placeras i Vimmerby, säger hon.

Det finns även en öppning från Itsams ledning för det.

I år väntas Itsams totala kostnad bli ungefär 85 miljoner kronor. Vimmerby kommun står för nära en tredjedel av det, eller 25,8 miljoner kronor. Det bottnar i ett grundanslag på 4,9 miljoner plus kostnader för en rad olika tjänster, datorer, program eller annat som till exempel nyckelfria lås för hemtjänsten, och framför allt service och support.

– Vimmerby står för 29 procent av våra totala kostnader. Det stämmer väl med kommunens storlek i förhållande till övriga medlemskommuner, kommenterar förbundsdirektören Mattias Robertsson–Bly.

Vimmerbys största post är tio miljoner kronor för service och support. En post kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij hoppas ska minska.

– Vi ska se över gränssnittet så att vi inte betalar dubbelt för service som vi redan har och det it-folk vi har på flera av förvaltningarna. Vi ska också bli en bättre beställare och mer följa upp att vi betalar för det vi får och inget annat. Vi kommer också att leasa av Itsam framöver och kan då styra mer vad som händer med enheterna när leasingen går ut, säger hon.

Det finns också ett förslag att ändra grundanslaget till Vimmerby och Åtvidabergs fördel. De har betalat ett något högre anslag för att komma i kapp it-nivån i övriga kommuner. Det är nu utjämnat. För Vimmerby skulle det innebära en dryg miljon lägre grundanslag per år.

– En sån ändring av Itsamavtalet måste tas i varje fullmäktige och det finns motstånd, så det är än så länge osäkert, till skillnad från flytten som inte behövde gå via fullmäktige, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa