"Skämmigt att det inte finns kvällstaxi i Vimmerby"

Kvälls- och helgtaxi utan stöd från samarbetspartners blir det inte, förklarar Krister Bergqvist, ordförande för Vimmerby Taxi. ”Höj taxan”, är tipset från kommunens utvecklingschef Thomas Svärd.

8 september 2019 07:00

När Vimmerby Taxi tidigare i år blev en av vinnarna i KLT:s nya trafikavtal fanns enligt bolagets ordförande en öppning för utökad taxiservice på kvällstid och helger, något som saknats i Vimmerby sedan 2013. Men inte utan stöttning från kommun eller näringsliv. Någon sådan lösning är dock inte aktuell i nuläget, vilket Radio Kalmar P4 var först att berätta.

– Om vi kunnat se en ekonomisk möjlighet att köra igång hade vi gjort det. Men från kommunen blir det inget. Styrelsen sagt nej till att fråga runt bland företagen och jag kan som ordförande inte köra över styrelsen, säger Krister Bergqvist.

Näringslivet skulle vara betjänt av taxiverksamhet dygnet runt, menar kommunens utvecklingschef Thomas Svärd.

– Företagen skulle bättre kunna ta hand om sina kunder, vid bland annat representationskvällar. Jag har också lyft frågan på ett styrelsemöte med Vimmerby Handel, där är man enig om att taxi behövs i Vimmerby. Att turister som väljer att åka tåg till Vimmerby inte kan beställa taxi till sitt boende är skämmigt. Vi kan dra paralleller till andra jämförbara städer, jag brukar ta min egen hemstad Sala som exempel. Sala är bara 15 procent större än Vimmerby. Där har man taxi, dygnet runt.

Finns det underlag för taxi kvällar och helger i Vimmerby?

– Jag är säker på att det finns underlag i Vimmerby kommun. Vi bor i en evenemangstät region och det finns också en trygghetsaspekt i det.

Men om det inte finns ekonomiskt utrymme för Vimmerby Taxi att köra kvällar och helger, kommunen säger nej att stötta med skattemedel och taxibolagets styrelse säger nej till att fråga runt i näringslivet – vem ska betala taxinotan?

– Att näringslivet ska gå in och sponsra taxi är en rättvisefråga som skapar en hel del administration, men visst kan man undersöka om det är en möjlig väg. Jag tänker istället att om en höjning av taxipriset med 20-30 procent skulle vara det som får det hela att gå runt är nog både privatpersoner och företag villiga att lägga de extra kronorna med vetskapen att det finns en taxirörelse som kör även kvällar och helger. Lätt för mig som högavlönad att säga, kanske många tänker, men jag tror de flesta åker taxi relativt sällan och att det inte är så stor skillnad på att betala 125 eller 165 kronor.

Krister Bergqvist, Vimmerby Taxi, ger dock inte upp hoppet om stöd från näringslivet.

– Vem som helst kan komma med idéer. Om initiativet kommer från näringslivet och man presenterar ett förslag som skulle innebära att det går runt ekonomiskt har jag svårt att se att styrelsen skulle tacka nej.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström

Ämnen du kan följa