Hushåll kan mista fiber trots avtal

Ett 60-tal hushåll i östra Vimmerby kommun som beställt fiber och fått beställningen bekräftad befarar att de kan bli utan fiber. Telia anser det för dyrt att gräva till fastigheterna. Men fiberföreningen ger sig inte.

26 augusti 2019 17:00

– Vi räknar med att hela området ska fibreras i linje med avtalet, säger Carl-Axel Centerstig i Locknevi Brantestad fiberförening.

För drygt ett år sen sattes grävskopan i marken och det 20 mil långa fibernätet började byggas till runt 400 fastigheter fran Östgötagränsen i norr till trakterna av Tuna i söder.

Som grund till fiberprojektet låg föreningens omfattande kartläggning av permanta hushåll ochj fritidsbostäder.

– Det visade sig att av 400 fast boende ville över 90 procent ha fiber, plus en del fritidshus, säger Carl-Axel Centerstig.

Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade ett statligt stöd på 13,5 miljoner kronor. Stödet betalas ut när allt är verkställt. Under handläggningstiden överlät föreningen det statliga stödet till Telias bolag Zitiuz för att bygga nätet. I dag finns Zitius endast kvar som ett varumärke, verksamheten och anställda är en del i Telia.

Utöver det staliga bidraget ger abonneternas anslutningsavgifter på 21 600 runt tio miljoner. Resterande cirka sex miljoner är Telia/Zitius del i satsningen.

Hittills har ungefär 70 procent av hushållen fått sin fiber.

– I stora drag ligger det där. Sen har det varit vissa tillgänglighetsproblem som stoppat upp grävningen för ett 40-tal hushåll, men det ska också vara igång nu, säger Carl-Axel Centerstig.

Utöver det finns, enligt Carl-Axel Centerstig, ytterligare ett 60-tal fastigheter som ligger så till att Telia tvekar om att gräva fiber dit.

– De menar att det helt enkelt blir för dyrt, medan vi menar att det ingår i det avtalade området och är en del av projektet. Vi har haft möte med Telia och vi räknar mad att projketet kommer att fullföljas, sen om det blir till årsskiftet eller inte får vi se. Viktigast är att det blir komplett, säger han.

Mikael Jarmdahl, kommunansvarig på Telia Company, bekräftar överläggningarna mellan bolaget och föreningen.

– Vi har en dialog med föreningen om hur vi ska lösa att det i några områden är förenat med höga kostnader att gräva fiber. Det är ett stort projket och på några ställen blir det så. Vi kommer absolut att på ett eller annat sätt att lösa det, säger han.

Om alternativen har prestanda i nivå med fiber eller när projektet är helt klart är ovisst.

– Det går inte att säga nu. Fiber är överlägset i dag, men 4G och 5G ger allt bättre uppkoppling, det kan vara en lösning. Vi har nästa möte i september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa