Bygger 70 nya kontor – i baracker

Sex baracker med plats för sammanlagt 70 kontor ska tillfälligt uppföras vid Ljunghäll AB i Södra Vi.

29 augusti 2019 14:30

Företaget ansöker om bygglov för att placera barackerna på P-platsen vid företaget till och med maj nästa år.

Det är en del i den stora investering på 500 miljoner kronor som följde de stora order som företaget tog hem 2017–2018. En utbyggnad med 11 000 kvadrat pågår för fullt. Där ska bland annat ett 30-tal CNC-maskiner och fem nya pressgjutmaskiner monteras.

– Vi kommer att ha åtskilliga tekniker och supportpersonal på plats för att montera och driftsätta maskinerna vilket medför ett ökat behov av kontorsutrymmen, kommenterar VD Lars Hagelberg.

Han anger också att det behövs lokaler när personalen ska utbildas för de nya maskinerna.

Utbyggnaden och installationerna ska vara klara och i drift under första halvåret 2020. Sen tas barackerna bort igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa