Alla elever får inte modersmålsundervisning

Alla elever som har rätt till undervisning i modersmål får inte det i Vimmerby kommun.

26 juni 2018 15:00

Det framför Skolinspektionen i ett föreläggande till Vimmerby kommun. Inspektionen har granskat kommunens skolverksamhet under vårterminen 2018. man har funnit att mycket fungerar bra, men också att det finns brister.

En av de brister som lyfts fram i grundskolan är brister i att erbjuda undervisning i andra modersmål än svenska för de elever som har rätt till det.

Skolinspektionen menar att den bristen riskerar att begränsa elevernas möjlighet att bli flerspråkiga och även att begränsa deras möjlighet att utveckla sin kunskap även i andra ämnen.

Enligt inspektionens beslut finns det elever som inte fått modersmålsundervisning: det ska också finnas elever med nationella minoritetsspråk som inte erbjudits undervisning i det spåråket.

Vimmerby kommun hänvisar i underlaget att det saknas lärarkompetens i en del språk och att man försökt att annonsera efter språklärare utan framgång.

Nu vill inspektionen att kommunen vidtar ytterligare åtgärder och att dessa redovisas senast i november i år. Vår tidning har sökt förvaltningschefen Birgitha Sahlin för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa