Vilka ägg väljer du i påsk?

Ekologiska, frigående utomhus, frigående inomhus eller burägg? Utbudet är stort och det är lätt att bli förvirrad. De olika produktionssätten har ofta stor betydelse för hönornas livsmiljö.

Här är skillnaderna mellan de olika typer av ägg som finns i handeln.

17 april 2019 14:44

Svenska värphönor lever i fyra olika system — inredda burar, frigående inomhus, frigående utomhus eller i ekologisk produktion. Vilken typ av ägg det rör sig om står angivet på förpackningen.

Inredda burar

Burhöns lever i grupper om mellan 8 och 10 hönor med minst 750 kvadratcentimeter per höna, inräknat ströbad och värprede. Räknas bad och rede bort innebär det en yta på ett knappt A4-ark per höna. Buren, som maximalt får rymma 16 hönor, är även utrustad med sittpinnar. Fodret är vegetabiliskt och utgörs främst av svenskt fodersäd. I dag har många matvarukedjor i Sverige valt bort att saluföra burägg.

Frigående inomhus

Frigående höns inomhus rör sig fritt i stall med max nio hönor per kvadratmeter yta. De ska ha tillgång till sittpinnar i olika höjd och avskilda reden att lägga ägg i. Jämfört med burar är ytan även utrustad med fläktar och belysning.

Det kan finnas en eller flera våningar i stallet, och i flervåningssystem ska hönorna själva kunna välja var de vill befinna sig. På golvet finns ströbad för att hönorna ska kunna tillfredställa sina beteendebehov, såsom att picka, sprätta och rengöra sina fjädrar. Det 150 kvadratcentimeter stora ströbadet måste vara tillgängligt minst fem timmar om dagen. Djurskyddslagen säger att minst en tredjedel av golvytan ska utgöras av ströyta.

Frigående utomhus

Frigående hönor utomhus går också helt fritt i stallet men har även möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i rasthage där de kan sprätta och leta mask, dock minst 2,5 kvadratmeter vid så kallad rotation av utomhusytorna. Stallen är desamma som för hönor som är frigående inomhus, och på samma sätt kan stallen ha flera våningar som hönorna kan röra sig fritt mellan.

Frigående höns utomhus är än så länge en ganska ovanlig produktionsmetod i Sverige.

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion, slutligen, innebär en beläggning på max sex höns per kvadratmeter, alltså något lägre än vid övrig frigående produktion. Hönsen rör sig fritt i stallet och kan sprätta inomhus, men har dessutom möjlighet att sprätta utomhus i gräsbevuxna rastgårdar när vädret tillåter. Antalet höns i varje avdelning får inte vara fler än 3 000. Minst 95 procent av fodret ska även vara ekologiskt odlat, och konstgödsel och bekämpningsmedel får inte användas på gården.

Källor: Svenska ägg, Jordbruksverket.

Fakta: Hönan och ägget

Vi har ätit ägg sedan lång tid tillbaka. Människan började föda upp höns för omkring 4 000 år sedan. Dagens tamhöns härstammar från vilda höns i Indien och Sydostasien.

Äggen är fullproppade med protein och större delen finns i den tjocka vitan närmast gulan. Gulan ger också ett bra tillskott av vitaminer som A, E, D och mineraler som järn och selen.

Bästa sättet att kolla äggets färskhet är att lägga det i en skål med vatten. Ett färskt ägg sjunker till botten, medan ett gammalt ägg flyter upp till ytan. Om det är några veckor gammalt reser det sig med den spetsiga ytan ned. Men även ett ägg som flyter kan vara ätbart. Ägg kan ofta ätas även efter att de passerat bäst före-datum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT