"Vidareutbildning en ödesfråga för industrin"

12 juli 2019 21:36

Möjligheterna till vidareutbildning är för knappa för att den svenska industrin ska hänga med i en tid av omvandling, skriver Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg och Unionens förbundsordförande Martin Linder på Dagens Nyheters debattsida.

"Svensk konkurrenskraft har inte råd att invänta politiska långbänkar", skriver de, och lägger fram fyra förslag.

Alla lärosäten bör få i uppdrag att vidareutbilda enligt högskolelagen, anser debattörerna. Deras ersättning bör sedan inte grunda sig i studentprestationer, då korttidsutbildningar missgynnas, fortsätter de. Utbildningar riktade till yrkesverksamma bör undantas från takbeloppet för lärosätenas statliga ersättning, skriver de vidare.

Enligt det fjärde förslaget ska det ges möjlighet att söka resurser som avsatts särskilt för utveckling av vidareutbildning, med krav om att det görs i nära samarbete med näringslivet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT