"Vi måste få med alla på tåget"

Protektionism, nationalism och allmän teknikrädsla riskerar att äventyra utvecklingen av ny teknik i Europa, enligt näringslivsminister Ibrahim Baylan (S).

29 april 2019 18:45

På måndagen besökte han Saab i Linköping och talade på en konferens för europeiska science-parker, European division workshop, i Mjärdevi. Som relativt nybliven näringslivsminister kunde man skönja den tidigare energiministerns hjärtefrågor.

– Det behövs klimatåtgärder och ett fossilfritt samhälle. Men vi behöver också samla viljan att få det gjort. En politisk vilja och en vilja hos befolkningen, sa Baylan.

Han underströk att ett samhälle utan fossil energi är möjligt. Den tekniska utvecklingen av andra energikällor och artificiell intelligens till exempel, kommer att ge oss lösningarna menade han. Men det är en utmaning att övertyga alla.

– Digitalisering skapar oro. Vad är min roll i det här? Kommer jag att ha ett jobb och kunna försörja min familj? Om vi som ett samhälle, offentlig och privat sektor inte lyssnar på den oron så kommer vi att se en rörelse mot teknikutvecklingen. Det är en anledning till Brexit och den politiska utvecklingen i USA, och nationalism och protektionism i Europa.

– Vi måste få med alla på det här tåget. Kanske väljer någon annars att blicka bakåt och tänka att det var bättre på 1950-talet, man kanske hittar till högerextrema partier, tillägger Ibrahim Baylan i vår intervju.

Hur ska det göras?

– Vi måste se till så att det finns utbildningar som kan ta folk vidare. Och tekniken måste ha en mening, ett syfte. Annars är risken att den vänds emot människorna, och blir något negativt.

Vd:n för Science park Mjärdevi, Lena Miranda uttryckte nyligen i en intervju om ingenjörsbristen att Sveriges kommuner jobbar för mycket i stuprör och, samarbetar för lite internt .

Ibrahim Baylan talar sig varm för samarbetet mellan akademin, samhället och näringslivet.

Men hur ska det bli verkstad?

– Varje gång jag möter mer krav på samarbete blir jag glad. Det görs mycket i dag, men det finns alltid mer att göra.

Vad vill du säga till dem som oroar sig för teknikutvecklingen?

– Om man skaffar sig utbildning så finns en fantastisk arbetsmarknad. Vi måste visa att tekniken är för människornas bästa. Det är viktigt att människor känner att de har en roll att spela i det här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa