Skolan inför rökfri arbetstid

Västerviks gymnasium kommer att införa rökfri arbetstid för sina medarbetare.

9 mars 2018 07:00

– Vi börjar med oss själva. Vi måste vara förebilder för våra elever, säger Jörgen Jonsson, gymnasiechef.

Bakgrunden är det hälsoarbete som pågår på gymnasiet och som riktar sig till både medarbetare och elever.

– Vår hälsa är en viktig samhällsfråga och vi har även hälsouppdrag i läroplanen.

Rökfri arbetstid innebär att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Undantaget är lunchen som inte räknas inte in i arbetstiden. På Västerviks gymnasium träder rökfri arbetstid i kraft den första juli.

– I vår kommer vi att presentera ett stödpaket till de som vill sluta röka.

Det beslut som tagits om rökfri arbetstid gäller inte personal som är anställda av andra än Västerviks gymnasium.

– Vi kommer att föra dialog med de bolag som utför städ och kost för att få ett helhetsgrepp om detta.

Varför inte snusfritt också?

– När vi arbetat med det här förslaget har vi tagit hjälp av kommunens HR-chef. Snusningen är svår att komma åt eftersom det blir en fråga om personlig integritet.

Vad säger medarbetarna?

– De flesta tycker det är bra. Men någon enskild har reagerat negativt.

Jörgen Jonsson säger att det är ganska vanligt med rökfri arbetstid i kommuner runtom i landet. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sex av tio kommuner rökfri arbetstid. Skälen är många och SKL uppger bland annat exemplet trovärdighet: ”Landsting och kommuner arbetar många gånger med hälsofrågor. Det är eftersträvansvärt att personalen avspeglar det.”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Westring

Ämnen du kan följa