Vildsvin är för många markägare en plåga. Deras ständigt återkommande bökande kan förstöra stora arealer åkermark och trädgårdar, och många lantbrukare och andra vill att man skjuter fler vildsvin.

Men det är inte helt enkelt, jakten sker ofta på natten – i mörker.

För att förenkla vildsvinsjakt gick regeringen i förra veckan in och ändrade i jaktförordningen. Från och med 15 maj i år ska det bli enklare att få använda så kallade termiska sikten, alltså värmesikten vid jakt i mörker om jakten sker i öppen mark eller vid åtelplatser.

Man slopar också tillståndskravet för vissa typer av mörkersikten, något man förut behövt ansöka om hos Naturvårdsverket.

Det finns flera typer av sikten för nattjakt. I dag används exempelvis sikten med ljusförstärkning om man har dispens för dem. De förstärker befintligt ljus från bland annat månen och stjärnor väsentligt.

Så fungerar inte värmesikten.

Istället omvandlar siktet värmen från djuret till en bild i siktet. Tekniken är förhållandevis ny och under utveckling. I termiska sikten blir bilden tvådimensionell vilket bland annat gör avståndsbedömning svårare.

Svenska jägareförbundet har bland annat därför avrått från att just släppa jakt med värmesikten fri. Bland annat på grund av flera incidenter, exempelvis en i Skåne där en joggare sköts av en jägare från Norge. Jägaren saknade svensk dispens för sitt värmesikte.

Däremot är Svenska Jägareförbundet för andra ändringar i förordningen, bland annat det slopade kravet på tillstånd från Naturvårdsverket när man vill jaga vildsvin med ljusförstärkande sikten. Det säger Svenska jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa till TT.

Kommunens skyddsjägare får ibland i uppdrag att jaga vildsvin. Kenth Fjällroth är ansvarig för kommunens skyddsjägare. Han är skeptisk till jakt med värmesikte för egen del, och för hans jägares del.

– För oss skulle det nog aldrig bli riktigt aktuellt heller, vi jagar ofta i närheten av tätbebyggt område. Det finns för många osäkerhetsfaktorer i det här och det finns inget annat för oss än att sätta säkerheten först, säger han.

Han berättar att man i dag ofta istället använder lampor som är fästa vid vapnet.

– En bättre lösning är nog att jaga på dagen istället där sikten är god, det är absolut görbart istället, säger Kenth Fjällroth.