Miljömål kan gynna Västervik

Miljömålen väger tungt när Trafikverket ser över färjetrafiken till Gotland. Men än så länge är inget klart.

14 maj 2019 11:42

Trafikverket håller just nu på att se över trafiken till och från Gotland. Det nuvarande avtalet sträcker sig från 2017 till 2027.

– Det görs just nu ett konsultarbete som tittar på hur trafiken ska kunna se ut, säger Lars Hellström, avtalsansvarig för färjetrafiken till och från Gotland på Trafikverket.

Konsulternas arbete beräknas vara klart i juni och i höst planerar Trafikverket att diskutera frågan med Region Gotland.

– En viktig förutsättning är att det finns stora miljömål vi måste ta hänsyn till när vi gör vårt arbete. Men vi måste ta hänsyn till alla andra saker också, säger Lars Hellström.

P4 Kalmar har skrivit att Västervik kan bli den enda hamnen för Gotlandstrafik i regionen, men Lars Hellström säger att det är för tidigt att säga något om det. Han säger dock att miljömålen väger tyngre i den kommande upphandlingen än vad de gjorde inför förra tioårsperioden.

– Alla kan väl räkna ut om man tittar på kartan var det är närmast mellan Gotland och fastlandet och man kan förstå om fartygen går den kortaste vägen så blir det minskad klimatpåverkan, säger han.

Dessutom har Totalförsvarets behov tillkommit.

– Men den viktigaste uppgiften är att se till att det finns en trafik som gör att Gotland får förutsättningar till sin fortsatta utveckling och tillväxt, säger Lars Hellström och berättar att Trafikverket tar hänsyn till samhällsekonomiska aspekter som statliga utgifter, biljettpriser, regionala samhällsekonomin och förutsättningar för godsflöden.

Upphandlingen beräknas att vara avslutad i slutet av 2022. Den tidsplanen gör att det finns tid för att bygga eller anskaffa fartyg innan avtalsperioden drar i gång i februari 2027.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa