Den heta sommaren 2018 blev en väckarklocka, och nu vill socialnämnden installera 65 permanenta komfortanläggningar och införskaffa sex portabla komfortanläggningar. De ska installeras på socialnämndens olika verksamheter, däribland äldreboendena. Det kommer att betyda en höjd årskostnad med 455 000 kronor om året, enligt Bostadsbolaget.

– Det blir inte kyla i varje rum, utan i gemensamhetsutrymmen. Det ska finnas "vattenhål" i varje boende om det blir varmt, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Westerviksalliansen hade dock velat se en redovisning av vad den verkliga kostnaden för Bostadsbolaget blir efter att anbud kommit in, innan man gick till beslut.

Dan Nilsson menar däremot att praxis i Västervik har varit att Bostadsbolaget fått lämna prisuppgift.

– Det blir en budget som Bostadsbolaget får hålla sig till. Ibland uppskattningen lyckosam för Bostadsbolaget, och ibland inte.

Harald Hjalmarsson (M) menar att det kan leda till att Bostadsbolaget lägger på en säkerhetsmarginal på sina kostnadsuppskattningar.

– Därför är det bättre om man vore transparent.

Avtalet godkändes dock av kommunstyrelsen. Det slutliga godkännandet ligger hos kommunfullmäktige. Beslutet innebär att socialnämnden skulle få 275 000 kronor i år för att installera komfortanläggningarna. Under kommande år skulle nämnden få 455 000 kronor i förstärkt budget för att täcka kostnaderna för anläggningarna.