Vård flyttas från sjukhusen

Närakuter, jourläkarbilar och avancerad vård i hemmet i stället för sjukhusvård. Vård flyttas från sjukhusen, och det gör att sjukhusen måste få mindre pengar, enligt sjukvårdsdirektören.

25 november 2019 16:56

Omdaningen av vården har pågått i snart tio år, förklarar Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Vi har byggt ut närakuter, avancerad sjukvård i hemmet och jourläkarbilar som kommer hem till patienterna. Då blir uppdraget till sjukhusen lite mindre, säger han.

Totalt får sjukvården i regionen 64 miljarder kronor nästa år, vilket enligt Eriksson är 2 miljarder kronor mer än i år. Men ökningen äts upp av ökade lönekostnader och hyror, förklarar han.

"Alla överens"

Enligt honom är alla överens om vården bäst bedrivs nära patienterna.

Det blir lättare att ha kontinuerliga kontakter och träffa samma personer i vården, och det blir lättare att hamna rätt på olika vårdnivåer.

Överflyttningen av vård från sjukhus till andra vårdformer kommer att fortsätta ända fram till 2025, säger han.

I vår kommer en statlig utredning med förslag på hur man bäst bedriver patientnära vård.

Administrativa kostnader

Men som patient kan det förstås framstå som en smula komplicerat att veta vart man ska vända sig – akutmottagning på sjukhus, närakuter eller vårdcentraler. Särskilt som många upplever att tillgängligheten till primärvården inte är tillräcklig.

Man ska alltid kontakta 1177, så talar de om vart man ska. Men vi har en stor uppgift att se till att primärvården blir bärkraftig.

Han tillägger att förutom besparingen på sjukhusen så dras också de administrativa kostnaderna inom regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning ned med tio procent, och dessutom sparar man in på konsulter.

Fakta: Så ser budgeten ut
SjukhusBudget 2019Prognos 2019Budget 2020
Karolinska universitetssjukhuset13 36513 48714 127
Danderyds sjukhus AB4 0674 0954 311
S:t Eriks ögonsjukhus533551555
Södersjukhuset AB4 9014 9445 070
Södertälje sjukhus AB1 3241 3271 374
S:t Görans sjukhus AB2 3672 4232 498
Nio närakuter391423475
Avancerad sjukvård i hemmet9559551 013
Jourläkarbilar464648
Källa: Region Stockholm


Fakta: Närakuter och hemsjukvård

I region Stockholm finns nu nio närakuter, och en tionde är under uppbyggnad. Under året har 300 000 patienter sökt sig till närakuterna.

Antalet platser med avancerad sjukvård i hemmet är nu 2 600.

Regionen satsar också på jourläkarbilar, där vården kommer hem till patienterna.

Källa: Region Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Cederblad/TT