"Vi blir kvar i Valdemarsvik"

Arbetsförmedlingen öppnar för att flytta. Medarbetarna reagerar på bristen på information.

27 november 2018 08:00

– I tider när alla Sveriges kommuner och myndigheter tittar över sina resurser är det viktigt att kapaciteten vi har används rätt. För vår del ser vi medborgarkontoret som en mycket bra lösning med en samlad samhällsservice för Valdemarsviks kommuninvånare. Vi öppnar för fler bokade besök och färre spontanbesök, förklarar Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping/Finspång/Valdemarsvik.

Arbetsförmedlingens egna undersökningar visar att kundkretsen är positiv till digitala lösningar i kombination med bokade besök.

– Kontoret i Valdemarsvik är för närvarande öppet för spontanbesök två dagar i veckan med möjlighet att boka besök fem dagar. Här drar jag paralleller till bankernas och Försäkringskassans sätt att arbeta. Från och med 1 januari finns det ett myndighetsbeslut på att ändra öppettiderna.

Örjan Kasselstrand, arbetsförmedlare, efterlyser mer information:

– Förändringar är vi vana vid. Huvudfrågan är om vi får ett medborgarkontor eller inte och om vi ska integreras i det. I vilka lokaler ska vi sitta och vad innebär det att antalet timmar för spontanbesök per vecka reduceras till fyra? Det är många parametrar som spelar in.

Enligt Inger Schroeder finns det inga planer på att justera personalstyrkans storlek vid Arbetsförmedlingens kontor i Valdemarsvik.

– Det handlar inte om att ta bort medarbetare utan att ändra arbetssättet på Arbetsförmedlingens kontor över hela landet. Idag skjuter vi till resurser bara för att hålla öppet. Arbetssökande som saknar dator eller behöver prata eller hjälp med att söka digitalt får naturligtvis stöd även i fortsättningen. Via kundcenter går det bland annat att chatta hemifrån med vår personal eller hålla ett videosamtal och utvecklingen fortsätter i snabb takt. I framtiden kommer man inte som arbetssökande att bli beroende av det lokala kontoret på hemorten.

Tror du att Arbetsförmedlingens kunder förstår upplägget?

– Ja, en del gör det, andra inte. Att förklara och visa möjligheterna istället för att prata om att det blir bekymmer är en utmaning för oss. Vi blir kvar i Valdemarsvik även om inte lokalfrågan är avgjord än. Kommunens och statens enda uppdrag är att serva medborgarna i Valdemarsvik.

Arbetsförmedlingens kontrakt på lokalerna i Sjöhuset löper ut vid årsskiftet, men kan enligt uppgifter förlängas några månader.

Vi har utan framgång – trots flera försök – sökt fackliga kommentarer från ST och Saco.

Mer om Arbetsförmedlingen...

Den nationella myndigheten har 280 kontor utspridda över tio så kallade marknadsområden i Sverige. Uppdraget handlar främst om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad för arbetssökande och arbetsgivare. Det sker genom att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och företag att finna rätt kompetens.

Stor vikt läggs på att stötta dem som befinner sig en bit ifrån arbetsmarknaden. Det förhindrar dels utslagning, dels underlättas sysselsättningen på lång sikt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa