Trendsport ska bli ett lyft för området

Nya padelbanan på Grännäs tar form. Före midsommar ska jobbet vara klart.

10 juni 1919 14:30

– För fritidsområdet i stort är det här riktigt kul och ett jättelyft. Padel är stort i Sverige oavsett storleken på kommunerna. Utifrån folkhälsoarbetet som kommunen driver har jag svårt att se ett bättre alternativ, säger Mikael Jonsson, fastighets- och gatuchef i Valdemarsvik.

Om drygt en vecka ska anläggningen vara spelklar. Sedan starten i början av maj har marken schaktats, nivåskillnaderna jämnats ut, betong och asfalt lagts på och elen dragits fram. Nästa steg är att det blå konstgräset "toppas" med sand, cirka åtta–tio kilo per kvadratmeter. Avslutningsvis ska stängslet runt banan sättas upp innan entrédörren och belysningsstolparna installeras.

Investeringskostnaden hamnar på cirka 600 000 kronor. Lejonparten av summan tas från styrgruppen för muddringsprojektet i Valdemarsvik, som ersätter kommunen för tennisbanan – den ena av totalt två – som raserades när muddermassorna lades på hög.

Muddringen av Valdemarsviken beskrivs som en av landets mest genomgripande upprensningar och avslutades så sent som för några år sedan. Stora volymer av bottenmassor med krom och kvicksilver grävdes bort, blandades med cement och placerades ut över Grännäsområdet.

I höstas kunde vi berätta att Valdemarsviks kommun inte ansåg det ekonomiskt försvarbart att bygga en ny tennisbana intill den gamla. Dels har Waldemarsviks IF:s tennissektion inte längre någon ungdomsverksamhet på grund av åldersskäl och ledarbrist. Dels uppgår antalet aktiva bara till ett tiotal.

På tjänstemannanivå är tron på padelbanans attraktionskraft stor. Tanken är att satsningen ytterligare kan öka Grännäs attraktionskraft bland Valdemarsviksbor, turister eller andra besökare till det omskrivna friluftsområdet. Att padelbanan placeras intill tennisbanan – mellan bana ett och utegymmet – kan förhoppningsvis på sikt öka intresset för tennisen igen. Till glansdagarna på 1970-talet är det dock långt att vandra.

– Vi ser redan att intresset växer i Gusum där idrottsföreningen bildat en padelsektion och regelbundet spelar på ortens multiarena. Du behöver inte vara särskilt duktig på tennis eller squash för att ha kul på padelbanan. Dessutom spelar man alltid dubbel, utvecklar Mikael Jonsson.

Padel (padeltennis) är en racketsport som kan ses som en blandning mellan tennis och squash. Det spelas på en plan med två planhalvor avskilda av ett nät, precis som tennis. Däremot kan man även använda sig av väggarna i spelet – vilket mer liknar squash, uppger Padelregler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa