Mika Liffner lämnade i september förra året in ett förslag till kommunfullmäktige att kommunen utreder möjligheterna för hur och var en tankstation för biogas skulle kunna uppföras. Partiets ambition är att kunna möta framtiden genom att satsa på flera olika fossilfria drivmedel. Enligt Mika Liffner är det då mest rimligt att utgå från en kombination av biodrivmedel som tillsammans ger utökade chanser till omställning. Beslutet blev en kompromissförslag mellan den politiska majoriteten (S+C+V) och oppositionen (M+KD+LPo). Kommunen letar inte aktivt efter marknadsaktörer, men ser positivt på frågan och är villig att hjälpa till om eventuella intressenter hör av sig.