Nu tas krafttag mot skrotbilarna

Kommunen skärper tonen mot bilägare som lämnar sina avställda fordon på parkeringar.

30 april 2019 06:00

Skrotbilar är ingen vacker syn. Blir de dessutom vandaliserade, med krossade rutor och annat, kan lekande barn och djur skadas.

– Bara i år har vi 29 ärenden. Det ska jämföras med totalt 43 för helåret 2018. Vi försöker få folk att förstå att det inte är någon mening med att bara ställa ifrån sig bilen som bara blir ett problem för andra. Vi behöver våra parkeringsplatser för turister och besökare. Dessutom ser det inte så trevligt ut med skrotbilar lite överallt. Det är inte så jag vill att Valdemarsvik ska bli känt, säger Kristina Hörnqvist, trafiksamordnare.

Hon har egentligen ingen förklaring till varför bilarna dumpas på allmänna parkeringsplatser vars mark tillhör Valdemarsviks kommun.

– I mina ögon anser jag att bilarna i många fall har ett visst värde och därför borde tas om hand på ett bättre sätt. Fordon med kör- och användarförbud som inte används i trafik får heller inte stå på allmänna parkeringar. Kommunen agerar då utifrån 24 timmars-regeln.

Kända ”avstjälpningsplatser” i tätorten är Norrgatan och parkeringen nedanför Lötaborg – mitt emot Vammarskolan.

– Bara under förra veckan såg vi till att sex personbilar flyttades. En fördel är att bilar som bedöms som skrot tas direkt. Insatserna tar förstås tid och kraft från andra arbetsuppgifter på jobbet, berättar Kristina Hörnqvist och fortsätter att fylla i protokollen, ett för varje fordon, till ägarna.

Hon förklarar att den här typen av bekymmer skulle kunna avhjälpas om Valdemarsvik hade en parkeringsvakt som skötte övervakningen.

– Ju längre bilarna står desto större blir problemet. När jag sammanställt uppgifterna informeras ägarna via brev. Sedan har de en vecka på sig.

Den så kallade skrotbilspremien togs bort för tolv år sedan men många vill återinföra den på nytt för att lättare slippa övergivna fordon. Metoden med strängare producentansvar med tydligare ansvar för skrotning och återvinning har inte hjälpt. Mellan 2007 och 2017 skrotades betydligt färre bilar än tidigare. Det visar uppgifter från Transportstyrelsen. Enligt Naturvårdsverket tvingas istället landets kommuner årligen ta hand om uppskattningsvis 10 000 bilar som inte bara förfular omgivningarna där de ställs undan utan också riskerar att påverka miljön.

Enligt Bil Sweden har drygt en halv miljon skrotfärdiga bilar varit avställda i mer än tre år. Idag skrotas omkring 170 000 bilar per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa