Myndigheten har nu i november beslutat hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år.

Ted Starkås (S), kommunalråd:

– Det blev nollkvot igen och det visste vi om. Tidigare har både vi och Ödeshög tagit ett stort ansvar men nu börjar det bli ont om lediga lägenheter hos oss. Migrationsverket kommer att minska antalet platser i kommunen vilket kan öppna för fler tomma bostäder, säger han.

Ett problem i sammanhanget är att många lägenheter blivit slitna och att renoveringskostnaderna framöver riskerar att skjuta i höjden.

– Av erfarenhet vet vi att uppskattningsvis 100 personer utifrån årligen – på eget bevåg – bosätter sig i Valdemarsvik om det finns lediga bostäder.

Det är i första hand regeringen som genom så kallad anvisning beslutar hur många nyanlända som Sveriges 21 län ska ta emot. Länsstyrelsen fördelar sedan antalet personer mellan de olika kommunerna i länet. För Östergötlands del handlar det om 366 personer, vilket är en minskning från fjolårets 578. Anvisning innebär att länets kommuner är skyldiga att ordna boende till de aktuella personerna. Majoriteten av det totala mottagandet av nyanlända väljer dock att hitta ett eget boende.