– Vi har kommit igång med odlingslådor, en lekhörna för barnen och ett insektshotell. Nu växer trädgården fram, området utvecklas hela tiden utifrån behov och önskemål. Allt har vi inte hunnit med ännu, men vi har ett år på oss, säger Susanne Hamilton, projektledare, Gardens of Possibilities, vars budget rymmer 800 000 kronor till en stadsnära trädgård med växthus.

EU-projekten är Valdemarsviks kommuns samarbetspartners genom EU-programmet Central Baltic. Central Baltic har som mål att utveckla samarbetet mellan Östersjöregioner och aktörer i Sverige, Estland, Finland och Lettland kan söka pengar till olika projekt. EU-pengar finansierar tre fjärdedelar av uppslagen.

Projektledaren Hedwig Bjernersjö ansvarar för två projekt. Dels Coast4us, som skapar en detaljplan för Ekön. Dels Smart Marina som arbetar för att förbättra hamnen i Fyrudden. Totalt omfattar de båda större arbetena drygt nio miljoner kronor.

– Vi har fått in önskemål om promenadstråk, vandringsslingor, lekplatser och skyltar. Tillgängligheten på Ekön är viktigt. För Fyrudden planeras det bland annat för nya flytbryggor, säger hon. Andra idéer gäller uppfräschning av servicehuset.