Många ideella timmar bakom förvandlingen

Föreningen ser ljuset i tunneln och tidsramen håller. Stationshuset ser ut att kunna invigas nästa år.

15 mars 2019 20:30

– För samhället skull jobbar vi för att ha en så bra lokal som möjligt att kunna hyra. Vi gör allt vi kan för att fastigheten ska bli så attraktiv som möjligt för dop- och begravningskaffe eller privatfester, berättar Helén Gustavsson, ordförande, Ringarums Stationshus ekonomiska förening.

Den 80 kvadratmeter stora samlingslokalen är inte bara ljudisolerad, fräsch och försedd med nya väggar. De spridda spotlightsen i taket sprider behagligt ljus. Andra nyheter: öppnare lokalytor, bredare dörröppningar och ny el i fastigheten. Även ytskicket på gavlar och framsidan av fastigheten är tillsnyggad. Det tidskrävande målningsarbetet – inklusive skrapning och åtskilliga lager grundfärg – fortsätter minst ett år till.

Parallellt med allt runt samlingslokalen pågår renoveringen av fastighetens tre uthyrda lägenheter som undan för undan blir iordninggjorda.

Åtskilliga ideella arbetstimmar har lagts på att laga och ersätta panelen på huset och en hel del återstår. Föreningen vill att stationshuset behåller sin ursprungliga karaktär. Dessutom ska det större köket till samlingslokalen installeras.

Lennart Gustavsson, styrelseledamot och hantverkare:

– Visst är det mycket arbete och det är en hel del som återstår. Men har vi kommit så här långt måste vi dra projektet i mål. Så är det bara.

Föreningen förutspår att köket på bottenvåningen blir den kostsammaste delinvesteringen av alla med vitvaror, bänkar, skåp, eljobb och material.

– Vi räknar med 40 000–50 000 kronor och då har vi ändå fått bra priser. För föreningen är det hur som helst en stor summa.

I anslutning till stationshuset har utomhusmiljön blivit ett lyft med uppfräschad parkering, skyltar, staket, ny vägbeläggning och möjlighet att grilla. Föreningen har nu fått klartecken att kunna nyttja en tilltagen förrådsbyggnad intill huvudfastigheten för redskap och annan utrustning.

– Jag och styrelsen räknar med att kunna ha betalat av hela summan för stationshuset till nästa år. Hittills har vi följt upprustningsplanen fullt ut vilket ger föreningen årligen 50 000 kronor i avdrag på köpesumman (250 000 kronor). Vi är övertygade om att det här ska vi fixa på fem år.

Torbjörn Landqvist, styrelseledamot och hantverkskunnig:

– Ekonomin går runt, men så mycket mer ger det inte. Särskilt inte med tanke på vad vi gjort den senaste tiden. Vi vänder på varje krona.

Fotnot: Ringarums Stationshus ekonomiska förening hade vid årsskiftet ett 40-tal medlemmar.

Stationshusprojektet

Byggnaden förväntas stå färdigrenoverad sommaren 2020. Bakom det tålamodskrävande arbetet står Ringarums Stationshus ekonomiska förening som stöttas av Kustlandet och Valdemarsviks kommun. Föreningen köpte huset av kommunen för 250 000 kronor. Syftet är att kulturbyggnaden från 1904 ska bli en samlingslokal där föreningsliv och privatpersoner ska ­kunna hyra ­lokalen för olika sammankomster. I stationshuset ryms även tre lägenheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson