Facket om framtiden för lokala kontoret

Framtiden för Arbetsförmedlingens kontor i små kommuner blir komplicerad.

29 november 2018 21:15

Fredrik Biriell, sektionsstyrelseordförande för ST i marknadsområdet södra Mälardalen/Östergötland, har bilden klar.

– Drömscenariot är att vi har full verksamhet i alla kommuner. Det vore förstås det bästa. I slutet på 1990-talet hade vi full verksamhet i till exempel Ödeshög, Boxholm och Vadstena med fyllda kontor och en kontorschef. De pengarna har inte Arbetsförmedlingen idag. Den naturliga följden har blivit neddragningar. För oss gäller det att anpassa oss efter det rådande läget och göra så bra verksamhet som möjligt.

Som vi kunde berätta i tisdags söker Arbetsförmedlingen nya lokaler i Valdemarsvik och reducerar timmarna för spontanbesök efter årsskiftet.

– Det handlar inte om att ta bort medarbetare utan att ändra arbetssättet på Arbetsförmedlingens kontor över hela landet. Idag skjuter vi till resurser bara för att hålla öppet. Arbetssökande som saknar dator eller behöver prata eller hjälp med att söka digitalt får naturligtvis stöd även i fortsättningen. Via kundcenter går det bland annat att chatta hemifrån med vår personal eller hålla ett videosamtal och utvecklingen fortsätter i snabb takt. I framtiden kommer man inte som arbetssökande att bli beroende av det lokala kontoret på hemorten, sade Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping/Finspång/Valdemarsvik.

Fredrik Biriell igen:

– Vi är mitt uppe i en jättestor omorganisation som ska träda i kraft den 1 juli nästa år. Personligen tycker jag att regeringens glesbygdsutredning som kom efter sommaren – och som skulle förena riket – ställer till det eftersom vi fortfarande inte har fått ett nytt styre. Det blir som ett stort frågetecken när det inte kommer några direktiv uppifrån vilket försvårar bilden. Vi tittar förstås på helheten för hela landet.

Han förstår medlemmarnas oro i tider när mer resurser satsats på digitala kanaler medan mindre utrymme går till personliga möten.

– Vi bevakar frågan och vår uppfattning är att arbetsgivaren ska ta det försiktigt och inte göra för stora förändringar just nu då vi inte vet riktigt vad som kommer runt hörnet.

Arbetsförmedlingens egna undersökningar visar att kundkretsen är positiv till digitala lösningar i kombination med bokade besök. Idag håller kontoret i Valdemarsvik öppet åtta timmar i veckan för spontanbesök. Tanken efter årsskiftet är att minska antalet timmar till fyra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa