Bageriet tvingas bort från sina lokaler

Björkagårdens Gårdsbageri blir kvar till 31 december 2019. Sedan vill kommunen förbereda för eventuell rivning.

27 november 2018 18:56

Edward Svensson är bagare på Björkagårdens Gårdsbageri på Hamngatan. Hustrun Ethel hyr lokalerna på korttidskontrakt av Valdemarsviks kommun. Men kommunens byggplaner i hamnområdet kan tvinga verksamheten att slå igen då fastigheten även har ett rivningshot över sig.

– Lokalerna är undermåliga för bageriets verksamhet. Därav de korta hyrestiderna, säger Monika Hallberg, kommunchef.

Ärendet var uppe till medling i Hyresnämnden i september. Anledningen var att Ethel Svensson begärde förlikning för dels gällande regelverk runt hyrestiden, dels möjligheten att få en ersättningslokal. Överläggningarna hölls vid tingsrätten i Norrköping.

Mikael Jonsson, sektor samhällsbyggnad, förklarade att hyrestiden har varit ett år i taget sedan 2012 och löper årsvis. Nuvarande avtal går ut vid årsskiftet, men eftersom inte hyresgästen är uppsagd kan avtalet sägas upp först till den 31 december 2019.

Kommunen räknar med att kunna riva huset trots att bageriets verksamhet beskrivs som väl fungerande. En ersättningslokal i Sjöhuset har redan anvisats av kommunen, men enligt beslutsprotokollet från Hyresnämnden finns ingen ytterligare lämplig bagerilokal anvisad.

– Vi har ansträngt oss för att skapa ett bra alternativ i Sjöhuset, men det föll på att kostnaderna blev för höga för hyresgästen. Just nu känns det som om vi har gjort allt vi har kunnat för att hjälpa företaget. Tyvärr har vi inte lyckats att nå ända fram, utvecklar Monika Hallberg.

Björkagårdens Gårdsbageri hade under medlingsförhandlingarna önskemål om att kommunen förlänger hyresavtalet på tre år. Som skäl anges svårigheter med att få investeringar gjorda. Om förlängningen gick igenom hade företaget inga mer anspråk på kommunen, uppgavs det.

Valdemarsviks kommun svarade på mötet att en så pass lång förlängning inte var aktuell. Hyresgästens svaga skydd i sammanhanget har kompenserat med en mycket låg hyra. Hyresnivån har legat på 3 000 kronor per månad för 360 kvadratmeter (100 kronor/kvadratmeter/år).

Martine Christensen Odenhall, samhällsbyggnadschef:

– Kommunen har inga tomma lokaler som passar för bageriverksamhet. Här måste vi också tänka på att myndigheterna ställer stora krav vad gäller livsmedelshantering och att verksamheten måste ha giltiga bygglov. Nu har företaget ett år på sig att hitta ersättningslokaler i centrum.

Björkagårdens Gårdsbageri har avböjt att kommentera utfallet i Hyresnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa