Satsning på förebyggande insatser

Vadstena kommun förstärker det förebyggande arbetet med insatser i hemmiljö. Efter en lyckad provperiod anställs nu två socialpedagoger permanent.

2 augusti 2019 15:00

Vadstena kommun påbörjade under 2019 en förstärkning av det förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen/Råd och Stöd.

– Istället för att i specifika ärenden externplacera kan vi nu hjälpa på hemmaplan, förklarar socialchef Desirée Svanberg.

Som grund till satsningen genomförs under 2019 en provperiod, där kommunen anställde två socialpedagoger för att utöka med förebyggande insatser.

– Socialpedagogerna tillför kompetens som gjort att vi kunnat ändra vårt arbetssätt. Efter en lyckad provperiod har vi möjlighet att anställa dem permanent, förklarar Desirée Svanberg.

Genom den utökade kompetensen kan de i större utsträckning jobba mot hemmiljö.

– Vi vill så långt det är möjligt hjälpa till på hemmaplan, men Ibland kan den bästa lösningen vara extern hjälp.

Hon ser flera fördelar med satsningen. Både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

– Dels gör satsningen på hemmaplan att barnen kan gå kvar i skolan, de kan bibehålla sitt sociala nätverk och det möjliggör att stötta både familjer och enskilda i deras vardag. Externa placeringar är ofta dyra, förklarar Desirée Svanberg.

Enligt kommunens beräkning kostar öppenvårdsinsatser, räknat på tre tillfällen per vecka under tolv veckor, 14 570 kronor i egen regi. Motsvarande tjänst, hade enligt kommunen, kostat runt 162 000 kronor om det köptes utifrån.

Redan under provperioden har kommunen sett resultat av sin satsning.

– Vi har redan nu kunnat hjälpa några på hemmaplan, med gott resultat, säger Desirée Svanberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jennifer Mayer

Ämnen du kan följa